fbpx

Małopolska w Michałowie - zdjęcia polichromii cerkwi św. Mikołaja z Michałowa w Akademii Supraskiej

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Prezentacja polichromii z cerkwi w Michałowie we wnętrzu Akademii Supraskiej z wykorzystaniem powierzchni Auli, sufitu i 3 ścian. W trakcie wyświetlania zostanie poprowadzonyy wykład o wpływie sztuki małopolskiej na powstanie polichromii w Michałowie.

Z pozyskanej przez uczestników projektu „Lato z wielokulturowym dziedzictwem – IV edycja” dokumentacji fotograficznej opracowano prezentację polichromii, która zostanie wyświetlona podczas wydarzenia organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Auli Akademii Supraskiej. Będzie ona pokazywała w bardzo nowatorski sposób jednocześnie na 3 ścianach i suficie przy użyciu 7 projektorów z szerokokątnymi obiektywami, tak aby stworzyć wrażenie wnętrza kopuły. Wydarzeniu będzie towarzyszyć prelekcja prof. Jerzego
Uścinowicza na temat pewnego ewenementu, który jest widoczny m.in. w polichromii cerkwi w Michałowie (i kilku innych zabytkowych cerkwiach Podlasia), a mianowicie wpływów małopolskich na drewnianą architekturę sakralną Podlasia. Na młodszych uczestników wydarzenia czekają atrakcyjne materiały edukacyjne w formie kolorowanek zawierających polichromie
zabytkowej cerkwi.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Aula Akademii Supraskiej, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl (wejście od strony rzeki)

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja OIKONOMOS

Osoba kontaktowa: ks. Jarosław Jóźwik

Telefon: +48606667444

E-mail: akademia@oikonomos.pl

WWW: http://oikonomos.pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku.
Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.