fbpx

Małopolska w Michałowie - zdjęcia polichromii cerkwi św. Mikołaja z Michałowa w Akademii Supraskiej

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Prezentacja polichromii z cerkwi w Michałowie we wnętrzu Akademii Supraskiej z wykorzystaniem powierzchni Auli, sufitu i 3 ścian. W trakcie wyświetlania zostanie poprowadzonyy wykład o wpływie sztuki małopolskiej na powstanie polichromii w Michałowie.

Z pozyskanej przez uczestników projektu „Lato z wielokulturowym dziedzictwem – IV edycja” dokumentacji fotograficznej opracowano prezentację polichromii, która zostanie wyświetlona podczas wydarzenia organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Auli Akademii Supraskiej. Będzie ona pokazywała w bardzo nowatorski sposób jednocześnie na 3 ścianach i suficie przy użyciu 7 projektorów z szerokokątnymi obiektywami, tak aby stworzyć wrażenie wnętrza kopuły. Wydarzeniu będzie towarzyszyć prelekcja prof. Jerzego
Uścinowicza na temat pewnego ewenementu, który jest widoczny m.in. w polichromii cerkwi w Michałowie (i kilku innych zabytkowych cerkwiach Podlasia), a mianowicie wpływów małopolskich na drewnianą architekturę sakralną Podlasia. Na młodszych uczestników wydarzenia czekają atrakcyjne materiały edukacyjne w formie kolorowanek zawierających polichromie
zabytkowej cerkwi.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Aula Akademii Supraskiej, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl (wejście od strony rzeki)

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja OIKONOMOS

Osoba kontaktowa: ks. Jarosław Jóźwik

Telefon: +48606667444

E-mail: akademia@oikonomos.pl

WWW: http://oikonomos.pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku.
Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej.