fbpx

Losy Polaków i wyzwania stojące przed nimi w Jeleniej Górze i okolicach po II wojnie światowej

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

11:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Prelekcja ma na celu pokazanie tego, kto osiedlił się na naszych terenach, jak radzono sobie w nowym otoczeniu oraz jak konkretne grupy i ważne postaci wpłynęły na kształt Jeleniej Góry i okolic. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza także do zwiedzenia wystaw stałych i wystawy czasowej.

Tereny Jeleniej Góry i okolic już przed wojną były uznawane za jedne z najpiękniejszych w regionie i cieszyły się dużą popularnością wśród turystów. Po II wojnie światowej, która wyniszczyła obecny Dolny Śląsk, Jelenia Góra zachowała się dobrze w porównaniu z sąsiednimi miastami i ochrzczona została „perłą Karkonoszy”. Na ten obszar, w miejsce wysiedlonych Niemców, przeniesiono Polaków z najróżniejszych miejsc. W malowniczym górskim tyglu mieszali się ze sobą ludzie z centralnej Polski, z różnych zakątków Kresów Wschodnich, niektórzy przybywali także z północnej części kraju. Wielu ściągnięto spoza granic II RP. Niektórzy wrócili z obszaru ZSRR, z zesłania na Syberii, Uralu czy Kazachstanu, inni z Zachodu, z Francji i Wielkiej Brytanii. Polacy przybywali także z Bośni oraz Bukowiny.
Ta oryginalna mieszanka, splot różnych zwyczajów, tradycji oraz podejścia do rzeczywistości, przeniesiony z terenów całej II RP i zamknięty w naszych okolicach, wpłynęły na specyficzny charakter miejscowej społeczności. Ukształtowały także nowe wyzwania i problemy stające przed ludźmi, którzy znaleźli się na nowych terenach i w nowym państwie.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

11:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Karkonoskie
ul. Matejki 28
Jelenia Góra

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Osoba kontaktowa: Aneta Sikora-Firszt (kierownik Działu Edukacji); Jan Tyszkiewicz (specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego)

Telefon: 75 75 234 65

E-mail: promocja@muzeumkarkonoskie.pl

WWW: https://www.muzeumkarkonoskie.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Karkonoskie zgodnie ze statutem m.in.: gromadzi, konserwuje, przechowuje i upowszechnia zgromadzone zbiory. Prowadzi własne badania naukowe oraz własną działalność wydawniczą. Utrzymuje kontakty z wieloma instytucjami, placówkami i środowiskami w Polsce oraz zagranicą.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.