fbpx

Łodzianie Niepodległej. Szlak historii na Starym Cmentarzu Łodzi

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:30

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wirtualny spacer tematyczny po najstarszej łódzkiej nekropolii – Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej.

Podczas wirtualnego spaceru tematycznego zaprezentowane zostaną wybrane postaci i pomniki nagrobne, które wyróżniają się pod względem wartości artystycznych i bogatej w treści symbolice. Najstarsza łódzka nekropolia posiada szczególne walory historyczne i zabytkowe, które odzwierciedlają dzieje miasta w różnych okresach jego historii. Na części katolickiej trójwyznaniowej nekropolii, znajdują się miejsca pamięci o bohaterach walk niepodległościowych – od XIX-wiecznych powstań narodowych do wojen 1920 i 1939 roku i powstania warszawskiego 1944 roku. We wszystkich tych wydarzeniach zaznaczyli swój udział łodzianie.

 

Pierwsza trasa spaceru obejmie „aleję powstańczą” – odnajdziemy tu postaci i historie związane z powstaniem listopadowym i styczniowym.

 

Następna to „kwatera zasłużonych” poświęcona żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej 1920, bohaterom jej przełomowej bitwy warszawskiej.

 

Ostatnia część spaceru „zapomniani bohaterowie” będzie dedykowana mniej znanym łodzianom, którzy swoją działalnością i zaangażowaniem na rzecz miasta i niepodległości kraju zasłużyli na ponowne odkrycie.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:30

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

https://www.facebook.com/MuzeumMiastaLodzi/

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: Muzeum Miasta Łodzi

Osoba kontaktowa: Maja Jakóbczyk

Telefon: 504 598 266

E-mail: m.jakobczyk@muzeum-lodz.pl

WWW: https://muzeum-lodz.pl/

Informacja o organizatorze:

Misją Muzeum Miasta Łodzi jest „dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Łodzi oraz budowanie tożsamości miasta i jego społeczności”. W ramach statutowej działalności Muzeum gromadzi, udostępnia i upowszechnia dobra kultury i dziedzictwa związanego z historią i kulturą Łodzi.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.