fbpx

Lipińskie zagadki - gra miejska

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wydarzenie to będzie z jednej strony okazją do wykazania się wiedzą o historii Lipin, ale także Świętochłowic i regionu, a z drugiej strony sposobnością do poznania nowych wiadomości i ciekawostek związanych z Lipinami i najbliższą okolicą.

Czteroosobowe grupy, spacerując po dzielnicy Lipiny będą rozwiązywały zagadki dotyczące jej historii oraz szukały odpowiedzi na pytania.

 

Miejsce zbiórki: przed Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, przy ul. Chorzowskiej 73

Wydarzenie w cyklu:

Wszystkie moje drogi prowadzą przez Lipiny

Dawna gmina, dziś dzielnica Lipiny ma 200-letnią historię związaną z rozwojem przemysłu. Biorąc pod uwagę, iż tylko część pierwotnej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej istnieje do dziś, a naoczni świadkowie odchodzą, istotne jest, aby w kręgach mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, rozwijało się zainteresowanie lokalną historią.

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Chorzowska, Świętochłowice – Lipiny

woj. śląskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro Prasowe
  • Program Aktywności Lokalnej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Osoba kontaktowa: Barbara Josińska

Telefon: 32 3491 890

E-mail: b.josinska@swietochlowice.pl

Informacja o organizatorze:

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.