fbpx

Lekcja bibliteczna dla dzieci dot. dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego.

Data rozpoczęcia:

1 września 2016

czwartek

Data zakończenia:

30 września 2016

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze przy ul. Zawada-Zielonogórska 62 planuje we wrześniu b.r. włączyć się w obchody 24. Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” w formie lekcji bibliotecznych dla klas VI z Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra (Zawada, Ochla, Drzonków, Stary Kisielin i Przylep).

Zakres tematyczny prezentacji multimedialnej obejmie dziedzictwo kulturowe w regionie województwa lubuskiego, w tym przede wszystkim:

kościoły – Zielona Góra, kościół pw. św. Jadwigi;  Nowogród Bobrzański, kościół pw. św. Bartłomieja oraz kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; Sulechów, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; Świebodzin, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła;  Gubin, ruiny kościoła farnego pw. św. Trójcy; Lubsko, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;  Żagań, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;  Kożuchów, kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny;  Wschowa, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;

zamki –  Sulechów, zamek i kościół zamkowy; Krosno Odrzańskie, zamek; Żary, zamek i pałac; Kożuchów, zamek; Wschowa, mury obronne; Międzyrzecz, zamek

pomniki historii: Park Mużakowski w Łęknicy — park w stylu krajobrazowym  oraz  Żagań – poaugustiański zespół klasztorny.

Formą utrwalenia zaprezentowanej wiedzy będzie umiejscowienie danych zabytków na mapie województwa lubuskiego; przyporządkowanie faktów na ich temat do danego obiektu; umiejscowienie samych kościołów na osi czasu; tworzenie zaproszenia na wycieczkę oraz plakatu imprezy związanej z tematem obchodów.

Termin: 01 – 30 września 2016 r.

Data rozpoczęcia:

1 września 2016

czwartek

Data zakończenia:

30 września 2016

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze przy ul. Zawada-Zielonogórska 62

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze przy ul. Zawada-Zielonogórska 62

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.