fbpx

Legendy Ziemi Dobrodzieńskiej w teatrze kamishibai - warsztaty teatralno-plastyczne

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

16:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Uczestnicy będą mogli poznać legendy Ziemi Dobrodzieńskiej w niecodziennej formie – poprzez narysowane historyjki i opowiedziane przez autorów przy pomocy skrzynki teatru kamishibai.

Warsztaty będą polegać na przypomnieniu wspólnie legend o Ziemi Dobrodzieńskiej – zgromadzeniu ich jak najwięcej – jakie znają uczestnicy i czy znają czy dopiero poznają. W podziale na grupy powstaną plastyczno – teatralne opowieści np. o czarnej damie snującej się po parku dworskim czy o zatopionej wiosce. Pracować mogą dzieci z dorosłymi.

Partnerzy

Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

16:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

warsztaty

Lokalizacja:

Dobrodzień, Plac Wolności 24

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu w strukturach Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Osoba kontaktowa: Agnieszka

Telefon: 343575346

E-mail: a.hurnik@dokis.nazwa.pl

WWW: http://dokis.info/?page_id=22

Informacja o organizatorze:

Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu powstało w 2017 roku na kanwie Izby Regionalnej powstałej w 2005 roku z inicjatywy członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień Zębowice. Zajmuje się gromadzeniem wiedzy o Ziemi Dobrodzieńskiej, wydaje „Zeszyty Dobrodzieńskie”, prowadzi lekcje muzealne

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.