fbpx

Legendy z naszej przeszłości - III. edycja konkursu literackiego

Data rozpoczęcia:

25 sierpnia 2016

czwartek

Data zakończenia:

22 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Legendy z naszej przeszłości – III. edycja konkursu literackiego

Rozstrzygnięcie konkursu 7 października 2016 r., godz. 9.00

Filia nr 6, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów

Konkurs ma charakter miejski i adresowany jest do dzieci, uczniów szkoły podstawowej – kl. IV-VI, na terenie miasta Rzeszowa. Zadaniem uczniów jest napisanie opowiadania-legendy o swoim mieście lub regionie. W opisie należy wykorzystać motywy historyczne, zabytkowe, przyrodnicze charakteryzujące powiat rzeszowski, np. opisujące zabytek, osobę historyczną związaną z powiatem, miejscowość, element przyrody. Opowiadanie może zawierać wątki fikcyjne. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji lokalnych, wspomnień, legend, przekazów rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu oraz zachęcenie dzieci do kreatywności i rozwijania wyobraźni. Konkurs do 22 września 2016 r. Prace należy składać w Filii nr 6, ul. Podwisłocze 6 lub wysyłać mailowo na adres: filia-6@wimbp.rzeszow.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2016 r.

(konkurs otwarty – dla uczniów szkół podstawowych)

Data rozpoczęcia:

25 sierpnia 2016

czwartek

Data zakończenia:

22 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

konkurs

Lokalizacja:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 6

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.