fbpx

Lecą paździory

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej organizuje w Pracowni Tkackiej w Hrudzie imprezę plenerową „Lecą paździory” tematycznie związaną z hasłem tegorocznych EDD ” Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Przez tak sformułowany temat zostanie pokazana historia i tradycja związana z uprawą lnu oraz krajobraz wsi, jej malowniczość i nierozerwalny związek człowieka z naturalnym środowiskiem. Impreza mająca charakter plenerowy i otwarty odbędzie na placu przed Pracownią Tkacką. Na początku imprezy zobaczymy widowisko obrzędowe ” Jaki zasiew taki plon-czyli lecą paździory” w wykonaniu Zespołu „Lewkowianie” z Pracowni Obrzędowości i Gwary z Dokudowa. Kolejny zespół obrzędowy „Czeladońka” z Lubenki pokaże obrzęd żniwny „Wereja”. Następnie uczestnicy imprezy obejrzą pokaz obróbki lnu, mając jednocześnie możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach. Obejmować one będą: łamanie lnu na łamance, klepanie i czesanie oraz zrobienie kądzieli. Zaprezentowane zostaną też takie urządzenia jak: motowidło, przecieraczka, snownica, kołowrotek i wreszcie krosna tkackie. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa tkanin z lnu wykonanych tradycyjnymi metodami. Wystąpią artystyczne zespoły śpiewacze Gminnego Ośrodka Kultury: „Zorza”, „Sokotuchy”, „Wrzos”, „Sitniczanie” i Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy z Hruda. Odrębnym punktem w/w imprezy będą stoiska prezentujące kosmetyki, preparaty lecznicze na bazie lnu. Dla dorosłych i dla dzieci przeprowadzone zostaną konkursy tematyczne. W razie niepogody impreza odbędzie się w pomieszczeniach Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie.

 

Lecą paździory, 10 września 2017 r.

Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj w Hrudzie,

Hrud 121, 21-500 Biała Podlaska

 

www.gokbp.pl

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.