fbpx

„Lasy w stulecie odzyskania niepodległości”

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza!

8 –9 września 2018 r. – „Lasy w stulecie odzyskania niepodległości” – wystawa dokumentów, map i innych materiałów związanych z gospodarką leśną na terenie naszego kraju.

Muzeum Leśnictwa – Oficyna

Godziny zwiedzania: 10.00 – 16.00

8 –9 września 2018 r. bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałych w Muzeum Leśnictwa – Oficynie: „Kulturotwórcza rola lasu”, „Dzieje leśnictwa w Polsce”

Godziny zwiedzania: 10.00 – 16.00

8 –9 września 2018 r., 10.00 – 16.00 – Stoisko edukacyjne, w ramach, którego zostaną przeprowadzone gry, zabawy oraz quiz wiedzy na temat zespołu zamkowo-parkowego w Gołuchowie, przy Muzeum Leśnictwa – Oficynie

8 –9 września 2018 r. – Questy promujące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gołuchowa

„Śladami Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej”, „Wędrówki dendrologiczne”;

Do pobrania na stoisku edukacyjnym lub ze strony internetowej: www.okl.lasy.gov.pl

Park-arboretum

Zabawa edukacyjna do samodzielnej realizacji, dostępna od świtu do zmierzchu, również w pozostałe dni roku.

8 –9 września 2018 r. – Poszukiwanie skrytki geocachingowej „Dziedzictwo Izabelli”  z pomocą współrzędnych i urządzenia GPS. Start na stronie internetowej: https://www.geocaching.com/geocache/GC627KT_dziedzictwo-izabelli

Do zabawy można wykorzystać telefon komórkowy z dostępem do Internetu.

 Park-arboretum

Zabawa edukacyjna do samodzielnej realizacji, dostępna od świtu do zmierzchu, , również w pozostałe dni roku.

 

DOJAZD: Parking dla autobusów przy ulicy Borowskiego, 63-322 Gołuchów

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a jego podstawowymi zadaniami są ochrona dziedzictwa leśnictwa polskiego oraz przybliżanie społeczeństwu tematyki przyrodniczo-leśnej poprzez prowadzenie różnorodnych form edukacji. Bazą do tego typu aktywności są zabytkowy park-arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt oraz Muzeum Leśnictwa w dziewiętnastowiecznych obiektach: Oficynie, Powozowni, Owczarni i Dybulu. Ośrodek gromadzi i eksponuje materialne zabytki związane z ponaddwustuletnią historią leśnictwa na ziemiach polskich. Ponadto do zadań Ośrodka należą sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną leśników, oraz prowadzenie zagrodowej hodowli żubra, gatunku chronionego, zagrożonego wyginięciem.

W ramach prowadzonego Muzeum Leśnictwa Ośrodek udostępnia zwiedzającym sześć wystaw stałych, a także regularnie organizowane wystawy czasowe. Jedną z nich jest wystawa Lasy w stulecie odzyskania niepodległości, prezentowana w Oficynie od sierpnia 2018 roku do marca 2019 r. W dniach 8 i 9 września 2018 r., w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa – „Niepodległa dla wszystkich” wystawę tę, podobnie jak stałe wystawy: „Kulturotwórcza rola lasu” i „Dzieje leśnictwa w Polsce” będzie można zwiedzać w Oficynie nieodpłatnie.

Ponadto, w wymienionych dniach będzie można wziąć udział w grach i zabawach terenowych (geocaching i questy) oraz quizie na temat historii zabytkowej rezydencji w Gołuchowie. Dla uczestników zostanie przygotowane stoisko edukacyjne, na którym będzie można zdobyć nie tylko wiedzę, ale i cenne upominki. Serdecznie zapraszamy.

 

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl, tel. 62/7615045, www.okl.lasy.gov.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.