fbpx

Land Art Park Kozłówka - Lubartów

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Festiwal Land Art Park Kozłówka – Lubartów odbędzie się 9 i 10 września w Kozłówce. Przez tydzień artyści z całej Europy będą intensywnie pracować nad realizacjami, do których tworzenia użyją tylko materiałów pochodzących ze środowiska naturalnego – drewniane bale, korzenie, gałązki wikliny, rozmaite kamienie, ścinki kory, gont. Festiwal będzie pełnić głównie rolę edukacyjną i promocyjną. Rola promocyjna odnosi się głównie do województwa lubelskiego oraz Ziemi Lubartowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jako „Pierwszego z Cudów Polski”, a także miasta Lubartowa i Gminy Kamionka – miejsc przyjaznym ludziom, sztuce i kulturze. Promocja dotyczy również instytucji, firm, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na obszarze województwa lubelskiego i Ziemi Lubartowskiej. Aspekt edukacyjny wydarzenia ma przybliżyć społeczeństwu ideę sztuki ziemi w jak najszerszym aspekcie oraz skierować uwagę widza na cały proces twórczy. Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi odbiorcy na ekologiczne podejście do życia i poszanowania natury w aspekcie ekologicznych działań artystycznych. Rola edukacyjna to również umożliwienie uczniom szkół, w tym głównie uczniom szkół artystycznych, na aktywny udział w działaniach artystycznych podczas trwania festiwalu.

Będziemy chcieli pokazać kozłowiecki krajobraz, jako zapis działalności pokoleń rodu Zamoyskich -różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy, wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Zachęcimy do odczytania wielowarstwowych treści przekazywanych przez jego poszczególne składniki i ich wzajemne relacje. Bo krajobraz kulturowy sam z siebie nie powstał, to obecność człowieka, jego wiedza, wrażliwość i zmienianie przestrzeni w miejsce, którego istotę spróbujemy podczas EDD „odczytać”.

Pragniemy pokazać sztukę współczesną, w kontekście interdyscyplinarnych konfrontacji postaw artystyczno-estetycznych i interaktywnego udziału odbiorcy w procesie twórczym. Formuła ta, z jednej strony daje artyście szerokie pole działania z drugiej zaś umożliwia odbiorcy zderzenie się z żywą materią sztuki. Będziemy mówić o potrzebie ochrony krajobrazu i o tym, jak piękna przestrzeń może wpłynąć na nas samych, jak może uczyć nas wrażliwości i empatii, jak może uczynić z nas lepszych ludzi.

 

„EDD Land Art Festiwal”, 9-10 września 2017 r., w godz. 09.00 – 16.00


 

W programie:
3 września – przyjazd uczestników festiwalu
4-9 września – wykonywanie instalacji land art przez artystów w parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Prace przy tworzeniu instalacji trwają w godzinach od 9.00-18.00 w tym czasie istnieje możliwość obserwacji artystów przy pracy oraz rozmowy z nimi.
09 września – wernisaż godz. 11:00
10 września – wyjazd uczestników festiwaluMuzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka

 

www.muzeumzamoyskich.pl


Fundacja Trzy Talenty
Bukowa 13, 21-100 Lubartów


Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.