fbpx

Krakowska koronka klockowa. Warsztaty i wystawa

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

Data zakończenia:

22 września 2023

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Stowarzyszenie Koronczarki Ziemi Krakowskiej zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa.

W ramach wydarzenia EDD Stowarzyszenie „Koronczarki Ziemi Krakowskiej”, które zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa, przygotowuje wystawę prac koronczarskich oraz warsztaty. Warsztaty odbędą się w drugą i trzecią sobotę września w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa/ Muzeum Krakowa w Domu pod Krzyżem w Krakowie. Na wystawie pokażemy specjalnie w tym celu wykonane prace. W czasie warsztatów będzie można nauczyć się technik koronczarskich.

Tagi:

aktywne

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

Data zakończenia:

22 września 2023

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

warsztaty

Lokalizacja:

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa (Muzeum Krakowa), Dom pod Krzyżem.

woj. małopolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Stowarzyszennie Koronczarki Ziemi Krakowskiej
  • Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa/ Muzeum Krakowa

Osoba kontaktowa: Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Telefon: 12 422 52 58

E-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl

WWW: https://www.facebook.com/groups/1045642195587177

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie „Koronczarki Ziemi Krakowskiej” zrzesza depozytariuszki elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest krakowska koronka klockowa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.