fbpx

Krajobrazy urbanistyczne województwa łódzkiego

Data rozpoczęcia:

5 września 2022

poniedziałek

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Publikując zdjęcia z powstałych ponad 40 lat temu opracowań konserwatorskich najważniejszych miast województwa, Łódzki Konserwator Zabytków chce pokazać jak bardzo zmieniła się otaczająca nas zabytkowa przestrzeń.

Dokumentacja wizualna zabytków jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w konserwacji zabytków. Już w XIX wieku krajoznawcy organizowali wyprawy inwentaryzacyjne, w trakcie których powstawały liczne szkice najważniejszych pamiątek historii.
W trakcie przygotowywania od lat 60. dokumentacji konserwatorskich miast zabytkowych badacze i przedstawiciele służb konserwatorskich wykonali setki zdjęć ulic, rynków i zabytkowych budynków. Przyglądając się tym fotografiom można dostrzec jak bardzo, w zaledwie kilka dekad, zmienił się krajobraz naszych miast historycznych.
Poprzez udostępnienie wybranych zdjęć ze studiów historyczno-urbanistycznych, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków chce zaprosić mieszkańców i miłośników zabytkowych miast na krótką, nostalgiczną wyprawę w przeszłość.
W serii postów w mediach społecznościowych zostaną opublikowane reprodukcje starych zdjęć m.in. z Kutna, Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego czy Sieradza. Niektóre miejsca nie zawsze uda się rozpoznać na pierwszy rzut oka.

Wydarzenie w cyklu:

Szlakiem dziedzictwa województwa łódzkiego – młyny wodne, wiatraki i krajobrazy urbanistyczne

Wydarzenia zorganizowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mają na celu rozbudzenie zainteresowania historią zabytków znajdujących się zarówno w dużych miastach jak i niewielkich ośrodkach naszego województwa. Pragniemy pokazać miejsca i obiekty, które pozwolą wybrać się w krótką podróż do przeszłości.

Data rozpoczęcia:

5 września 2022

poniedziałek

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wydarzenie on-line

Lokalizacja:

Wydarzenie wirtualne – https://www.facebook.com/piotrkowska99

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: Łódzki Wojewódzki Knserwator Zabytków

Osoba kontaktowa: Daria Błaszczyńska

Telefon: 42 631 78 98

E-mail: d.blasczynska@wuoz-lodz.pl

WWW: https://www.facebook.com/piotrkowska99

Informacja o organizatorze:

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem stojącym na straży dziedzictwa materialnego województwa łódzkiego. Do jego zadań należy zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków, ale również popularyzowania wiedzy o nich.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.