fbpx

Krajobrazy Ponidzia - wystawa plenerowa

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dziedziniec Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (ul. Zamkowa 12):

– godz. 10.00 – 17.00 – ekspozycja wystawy plenerowej pt. Krajobrazy Ponidzia połączonej z oprowadzaniem kuratorskim.

Wydarzenie będzie miało charakter wystawy planszowej – zewnętrznej pokazywanej na dziedzińcu zamku w Sandomierzu. Wystawa pt. „Krajobrazy Ponidzia” zaprezentuje zabytkowe, często nieznane fotografie z końca XIX i początku XX wieku ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Ilustracje te ukazują krajobraz Ponidzia z jego zabytkami i zabudową miast, miasteczek i wsi. Fotografie ukazują zarówno obiekty zabytkowe [w tym takie, które dzisiaj już nie istnieją], jak i zabudowę wsi i miasteczek. Fotografie posiadają nie tylko walor dokumentalny, ale także artystyczny. W dużej mierze fotografie te to wysmakowane obrazy, ale i sytuacyjne scenki, na który pokazane są nie tylko zabytki, miejscowości, ale także ich mieszkańcy. Wyłaniają się z nich portrety mieszkańców Ponidzia na przełomie XIX i XX wieku. Często są to osoby przypadkowe o niskiej kondycji społecznej, których nie było stać na uwiecznienie swojej podobizny. Dzięki przypadkowemu zbiegowi okoliczności i „oku” fotografa uwieczniono to, co zarezerwowane było z reguły dla osób bardziej zamożnych. Tym bardziej więc są to źródła cenne.

Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo albumowe w którym chcemy pokazać materiał, który udało nam się zdobyć w dużo większym zakresie niż w przypadku wystawy. Chcemy by album ten był trwałym śladem wystawy. Wydawnictwo to zostanie opatrzone stosownymi komentarzami i aparatem naukowym, dzięki czemu będzie ono stanowiło solidne źródło wiedzy do poznania dziejów regionu.

Zadanie jest kontynuacją naszych wcześniejszych działań. W ramach ubiegłorocznych EDD opracowaliśmy wystawę „Świętokrzyskie widoki” i książkę „Sandomierz w dawnej fotografii”. W ramach kontynuacji tego zadania wydaliśmy jeszcze publikację „Świętokrzyskie widoki” będącą rozszerzoną wersją wystawy pod takim samym tytułem. Wystawa dotychczas była prezentowana w Sandomierzu i Kielcach. W tym roku ma być jeszcze zaprezentowana w Zawichoście i Skansenie w Tokarni. Zakładamy, że podobnie będzie z wystawą „Krajobrazy Ponidzia”, którą zamierzamy zaprezentować w kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego.

Zbiory fotograficzne jakie chcemy zaprezentować, to wybór materiałów gromadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości działające w latach 1906-1944. Była to instytucja stawiająca sobie za cel ochronę zabytków i polskiego dziedzictwa kulturowego. W swej misji prowadziło prace naukowe, popularyzatorskie, a także dokumentacyjne. Efektem tej pracy, to szereg wyremontowanych obiektów, setki publikacji naukowych, a także zbudowanie bazy dokumentacyjnej, w tym bazy fotograficznej. Część z tego wielkiego zbioru zamierzamy zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator:

Fundacja Świętokrzyska „Góry Historii”

00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14/124

tel. 605368469, e-mail: lidia.ujazdowska@gmail.com, www.goryhistorii.pl

Partnerzy:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Narodowe w Kielcach,, Instytut Sztuki PAN w Warszawie

 

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Świętokrzyska „Góry Historii”

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.