fbpx

Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Obchody tegorocznego EDD, 10 września, upłyną pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów”.
Celem obchodów gminnych EDD będzie ukazanie krajobrazu dziedzictwa gminy Gościeradów, poprzez różne formy artystyczne, pokazy umiejętności strażackich, prezentację dorobku organizacji pozarządowych, sołectw i instytucji oraz zorganizowanie ogniska integracyjnego. Impreza podsumowująca zadanie przeprowadzona zostanie w miejscu szczególnym dla gminy Gościeradów, będącym wizytówką gminy – w Źródliskach (pomniku przyrody nieożywionej z gejzerkami wodnymi o takiej samej temperaturze w lecie i w zimie) w miejscowości Łany.
Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców gminy oraz gości i ma na celu aktywizację oraz integracji lokalnej społeczności, a także promocję gminy Gościeradów. Szereg działań zostanie podjętych we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy, a każdy z podmiotów wniesie swój wkład w realizację przedsięwzięcia.

 

Patronem honorowym obchodów jest Wójt Gminy Gościeradów.

 

„Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów”, 10 września 2017 r., od godz. 14:00

W programie:
1. Powitanie przez wójta gminy i krótkie przedstawienie projektu społeczno- edukacyjnego pod nazwą Europejskie Dni Dziedzictwa.
2. Część artystyczna przygotowana przez podmioty działające na terenie gminy Gościeradów.
3. Ogłoszenie wyników konkursu na potrawę tradycyjną.
4. Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy.
5. Pokazy strażackie.


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościeradowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa, Nadleśnictwem Gościeradów, Klubem Seniora w Gościeradowie, Zespołem Ludowym Księżomierzy, sołectwami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie poszczególnych miejscowości w gminie Gościeradów i jednostkami OSP.

 

Gościeradów Folwark
os. POM 7
23-275 Gościeradów


www.biblioteka.goscieradow.pl

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Źródliska

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościeradowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa, Nadleśnictwem Gościeradów, Klubem Seniora w Gościeradowie, Zespołem Ludowym Księżomierzy, sołectwami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie poszczególnych miejscowości w gminie Gościeradów i jednostkami OSP.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.