fbpx

Kosowska kuchnia jarska

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

18:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

19:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy na wykład, który na pewno zaciekawi osoby interesujące się historią Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

11 września w zabytkowym wnętrzu Izby Techniki Młynarskiej w Namysłowie odbędzie się prelekcja „Kosowska kuchnia jarska”.

W latach 1891-1939 w miasteczku Kosów Huculski na Pokuciu (obecnie w granicach Ukrainy) funkcjonował zakład przyrodniczo-leczniczy, prowadzony przez pochodzącego spod Przemyśla lekarza – Apolinarego Tarnawskiego (1851-1943).

Dieta opracowana przez pioniera przyrodolecznictwa dla odwiedzających go kuracjuszy będzie głównym tematem wykładu, który wygłosi nasz stowarzyszeniowy kolega Franciszek Magda.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

18:00

Data zakończenia:

11 września 2021

sobota

19:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Miejscem wykładu będzie Izba Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie.

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Osoba kontaktowa: Mateusz Magda

Telefon: 781029252

E-mail: towarzystwo.namyslow@onet.pl

WWW: https://www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow/

Informacja o organizatorze:

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej jest organizacją pozarządową, zrzeszającą od 2014 r. osoby chcące działać na rzecz promocji historycznego i przyrodniczego dziedzictwa Ziemi Namysłowskiej, podejmowania inicjatyw mających na celu integrację mieszkańców oraz rozwój turystyki.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.