fbpx

Korowód Maszkaronów i Kariatyd

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

17:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W czasie trwania Europejskich Dni Dziedzictwa przeprowadzony zostanie Korowód Maszkaronów i Kariatyd. W korowodzie wezmą udział mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego, dzieci i dorośli.

Finałem wydarzenia jest barwny korowód idący przez tereny Przedmieścia Oławskiego (na którym znajduje się znaczna ilość kamienic bogatych w detale architektoniczne będące przedmiotem badania), wykorzystując formułę happeningu teatralnego, promujący istotę i znaczenie detalu w otaczającej architekturze. Przygotowanie korowodu zostało poprzedzone warsztatami plastycznymi, w których uczestnicy przygotowali maski i rekwizyty nawiązujące do secesyjnych kariatyd. Korowód jest ostatnim etapem projektu „Czytanie kamienic: detal secesyjny w architekturze Dolnego Śląska”. Celem strategicznym programu był wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego, a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nimi. Program zakładał wsparcie działań skierowanych do społeczności lokalnych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa. Również działania prowadzące do rozpoznania, utrwalenia i inwentaryzacji przykładów dziedzictwa kulturowego.

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

17:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Miejsce zbiórki – zbieg ulic Komuny Paryskiej, Zgodnej i Kościuszki we Wrocławiu.

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Osoba kontaktowa: Kamila Kamińska – Sztark

Telefon: 665468505

E-mail: edukacja.krytyczna@gmail.com

WWW: http://edukacjakrytyczna.pl/

Informacja o organizatorze:

Jako Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej na terenie Przedmieścia Oławskiego działamy już 6 lat, w tym czasie udało nam się nawiązać relacje z różnymi grupami: dziećmi, seniorami, matkami, osobami w wieku produkcyjnym. Celem stowarzyszenia jest działalność naukowa i społeczna.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.