fbpx

Konwersatorium „Zmieniający się krajobraz kulturowy na przykładzie miejscowości gminy Santok”

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

10:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Muzeum Grodu Santok zaprasza na wykład „Zmieniający się krajobraz kulturowy na przykładzie miejscowości gminy Santok”, który wygłosi Kamila Dzwonkowska.

Spotkanie konwersatoryjne połączone ze zwiedzaniem wystawy „Połączeni dziedzictwem. Pozdrowienia z Santoka i okolic”. Uczestnicy wykładu wysłuchają wystąpienia streszczającego wyniki badań terenowych przeprowadzonych w latach 2011-2012 w ramach pracy magisterskiej przez etnolożkę Kamilę Dzwonkowską. Celem badań było ukazanie więzi lokalnej kolejnych pokoleń santoczan żyjących w otoczeniu obiektów poniemieckiej kultury materialnej, ich postawy wobec tych obiektów oraz osobistej refleksji dotyczącej zmieniającego się krajobrazu kulturowego. Uzupełnieniem spotkania będzie zwiedzanie wystawy czasowej, na której prezentowane są przedwojenne pocztówki z Santoka i okolic w zestawieniu ze współczesnymi ujęciami umieszczonych na nich fotografii i rycin. Całość zakończy dyskusja na temat zmian zachodzących w krajobrazie poszczególnych miejscowości z terenu gminy Santok.

Galeria

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

10:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Grodu Santok
ul. Wodna 2a
66-431 Santok

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Osoba kontaktowa: Kamila Dzwonkowska

Telefon: 662 257 611

E-mail: info@muzeumlubuskie.pl

WWW: https://muzeumlubuskie.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to instytucja kultury, której celem jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Istnieje od 8 września 1945 roku.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.