fbpx

Konkurs plastyczny "Skarb Dziedzictwa w Mojej Okolicy"

Data rozpoczęcia:

12 września 2023

wtorek

09:00

Data zakończenia:

29 września 2023

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na temat wartości i treści lokalnych kultur, wzmocnienie lokalnej
tożsamości i wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Tematem konkursu jest lokalne dziedzictwo kulturowe oraz postawy obywatelskie, ponieważ tylko poznanie i
pogłębienie dziedzictwa kulturowego pozwala docenić teraźniejszość i dobrze budować przyszłość. W konkursie istotne
jest odkrywanie nowych rzeczy i miejsc, danie dzieciom do rąk możliwości, nie tylko ich odkrycia, ale i podzielenia się
nimi z całym światem, aby każdy mógł poznać skarb, który jest w ich okolicy.
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (rysunek, obraz, wyklejanka, kolaż, tkanina) w formie
trwałej pokazującej oryginalne autorskie ujęcie tematu.
3. Każda uczestniczka/ uczestnik mogą przekazać jedną wybraną pracę.
4. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) wykonanie pracy plastycznej na dowolnym formacie w technice trwałej
b) podpisanie pracy TYLKO Z TYŁU: imię/ nazwisko/ tytuł pracy /klasa/ szkoła
c) Złożenie pracy równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie nadesłanych prac w celach promocyjnych oraz wystawienniczych.
5. Dostarczenie/nadesłanie pracy do siedziby Katedry Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej (Gmach Główny sala 358) Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem „Skarb”.
6. Termin dostarczenia/ nadesłania pracy: 29 września 2023 r. godzina 15:00.
7. Prace konkursowe przekazane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.
Ocena prac:
1. Kryteria oceny pracy konkursowych: zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność ujęcia tematu,
ukazanie specyfiki regionu
2. Oceny prac konkursowych dokonane powołane przez Organizatora jury.
3. Przyznane zostaną nagrody w czterech kategoriach: dzieci klas 0-III , klas IV-VI oraz VII-VIII.
4. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody oraz wyróżnienia.
5. Organizatorzy mogą przyznać nagrodę specjalną dla pracy szczególnie się wyróżniającej.
6. Prace nagrodzone wysłane zostaną na ogólnoświatową wystawę RWYC do Japonii.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 września 2023 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w trakcie otwarcia wystawy.
9. Laureatki/ laureaci nieobecni na otwarciu wystawy zostaną poinformowani o wynikach konkursu poprzez szkołę.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk laureatek/laureatów konkursu oraz prac
konkursowych w swoich materiałach, w celach promocyjnych oraz edukacyjnych.

Partnerzy

Politechnika Gdańska Wydział Architektury

Data rozpoczęcia:

12 września 2023

wtorek

09:00

Data zakończenia:

29 września 2023

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

konkurs

Lokalizacja:

Narutowicza 11/13

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: RWYC Poland

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kurkowska

Telefon: 606203012

E-mail: rwyc.poland@gmail.com

Informacja o organizatorze:

RWYC Poland jest częścią międzynarodowego programu i metody pedagogicznej stworzonej przez RECONNECTING WITH YOUR CULTURE (RWYC), której działalność na świecie promuje Międzynarodowe Centrum Badawcze EdA Esempi di Architettura (Włochy) we współpracy z UNESCO University and Heritage.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.