fbpx

Konkurs fotograficzny p.t. "Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu".

Data rozpoczęcia:

6 września 2017

środa

Data zakończenia:

30 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. wpisując się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 pod  hasłem „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu” ogłasza konkurs fotograficzny dla mieszkańców regionu gorzowskiego pod tym samym tytułem „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem 10 maja 2017 r., rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec sierpnia a wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w holu gmachu WiMBP 6 września 2017 r. Wystawę będzie można oglądać od 6 do 30 września 2017 r.

Celami konkursu jest pokazanie krajobrazu, jako zapisu działalności wielu pokoleń naszych przodków, różnych historii i tradycji, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiąże to, co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Organizatorom zależy na pokazaniu jaki jest krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych miast, malowniczość wsi, piękno otaczającej nasz przyrody. Poprzez fotografię chcemy pokazać jak się zmieniał, jak powstawał i jak się kształtował.

Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu na potrzebę uporządkowania przestrzeni, zachowanie ładu, aby następne pokolenia odziedziczyły krajobraz zapisany treściami świadczącymi o wielowiekowej historii, szacunku dla człowieka i środowiska. Chcemy zobaczyć Państwa oczami miejsca budzące silne poczucie identyfikacji i dumy z własnego regionu a jednocześnie uczulić Państwa na potrzebę ochrony krajobrazu i jak piękna przestrzeń może wpłynąć na nas samych, jak może uczyć nas wrażliwości i empatii, jak może uczynić z nas lepszych ludzi.

Termin: 06.-30. IX.2017 r.

Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Data rozpoczęcia:

6 września 2017

środa

Data zakończenia:

30 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie, konkurs

Lokalizacja:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.