fbpx

Konkurs fotograficzny Architektoniczne perły przeszłości

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Celem Konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowej wystawy w centrum Białegostoku.

Wernisaż wystawy odbędzie się 19 września 2020 roku o godz. 12:00 przy parkanie Pałacu Branickich w Białymstoku (od strony Placu Jana Pawła II, z prawej strony pomnika Jerzego Popiełuszki).

 

Głównym celem Konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ważne jest zinterpretowanie za pomocą różnych technik fotograficznych obiektów architektonicznych, które były istotne dla społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świadectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę pamięci. Integralnym elementem zgłoszonych prac musi być opis fotografii, zawierający informację o miejscu i czasie jej zrobienia.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających zabytki architektury, które można uznać za dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Szczególnie oczekiwane są zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w tym jeden zestaw! Zdjęcia należy nadsyłać do 1 września 2020 r.

Organizator uhonoruje nagrodami finansowymi zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień:

I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 700 zł

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.rodm-bialystok.pl

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

19 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

19 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, konkurs

Lokalizacja:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku (ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok)

woj. podlaskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
  • Stowarzyszenie Eduakcji i Dialogu „Fontis et Futura”
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Osoba kontaktowa: Żaneta Kisiel

Telefon: 517 086 048

E-mail: rodm@rodm-bialystok.pl

WWW: https://rodm-bialystok.pl

Informacja o organizatorze:

Głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.