fbpx

Konferencja SZLAK CYSTERSKI – SKUTECZNA FORMA TEMATYZACJI PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Data rozpoczęcia:

15 września 2023

piątek

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

SZLAK CYSTERSKI – SKUTECZNA FORMA TEMATYZACJI PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ
Konferencja 15-16 września 2023 r. na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie.

W jej programie uwzględnione zostaną wystąpienia oraz dyskusje o kierunkach dalszego rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego jako integralnej części szlaku cysterskiego w Polsce.

We wrześniu 2023 roku mija 20 lat od powołania w Pelplinie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Rocznica ta stanowi dobry motyw do przypomnienia idei jej funkcjonowania, osób, które wpłynęły na charakter jej działania, jak również na podsumowanie jej dorobku związanego z rozwojem szlaku cysterskiego w Polsce. Podczas konferencji w Pelplinie podejmiemy także ten temat.

Działania Rady wydały liczne dobre owoce, które wpłynęły w bezpośredni sposób na rozwój kultury w miejscach dysponujących dziedzictwem cysterskim, rozwijając tym ideę funkcjonowania szlaku cysterskiego w Polsce jako integralnej i ważnej części europejskich dróg kulturowych.
Zapraszam do kontynuowania tych dzieł, by wspólnie ubogacać przestrzeń turystyczną materialną i duchową spuścizną szarych mnichów.

Galeria

Data rozpoczęcia:

15 września 2023

piątek

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Teren dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie – Al. Cystersów 2, Budynek COLLEGIUM MARIANUM

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: STOWARZYSZENIE SZLAKI KULTUROWE

Osoba kontaktowa: Alicja Słyszewska-Szybowska

Telefon: 604537262

E-mail: alicja.slyszewska@wp.pl

WWW: http://szlakcysterski.diecezja-pelplin.pl/

Informacja o organizatorze:

Od 2010 roku Stowarzyszenie skupia swoje działania wokół cysterskiego dziedzictwa kulturowego Pelplina i obiektów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego oraz tworzenia Nowych dróg św. Jakuba na Pomorzu. Zorganizowało kilka konferencji oraz wydało kilka publikacji o dziedzictwie i szlakach kulturowych

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.