fbpx

Konferencja Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia

Data rozpoczęcia:

20 września 2017

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

20 września 2017 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbędzie się konferencja naukowo-praktyczna Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia poświęcona tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu podlaskiej wsi. W czasie konferencji podjęta zostanie tematyka związana ze znaczeniem elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu, a także 

z problematyką ochrony i konserwacji budynków drewnianych, ze szczególnym wskazaniem na dobre praktyki w tym zakresie. W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną wiejskiego krajobrazu kulturowego a mieszkańcami i użytkownikami drewnianej architektury. Szczególnie ważnym głosem w dyskusji będą miały wystąpienia właścicieli obiektów drewnianych, zaadaptowanych na cele kulturalne lub gospodarcze, będące przykładem umiejętnego połączenia tradycyjnej formy z nowoczesną funkcją.

Konferencji towarzyszyć będzie plenerowa wystawa fotograficzna prezentująca ciekawe przykłady zachowanych w terenie tradycyjnych obiektów architektonicznych charakterystycznych dla województwa podlaskiego. Ponadto zostanie wydana publikacja pokonferencyjna.

Całość działań  współfinansowana jest przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.  

Szczegółowy program udostępniony zostanie bliżej terminu konferencji na stronie www.skansen.bialystok.pl

Serdecznie zapraszamy!

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
(przy szosie w kierunku Augustowa)
sekretariat: 85 74 36 082
fax: 85 653 72 27
e-mail: pmkl@skansen.bialystok.pl

Data rozpoczęcia:

20 września 2017

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.