fbpx

Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej.

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wiek XVI to w dziejach Rzeczpospolitej Wiek Złoty. Twórcami tej potęgi byli nie tylko mieszkańcy Korony Królestwa Polskiego, ale też Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym Rusi. Do największych rodów magnackich należeli kniaziowie Ostrogscy z Wołynia.

Hetmanowie, wojewodowie, obrońcy wschodnich granic Rzeczpospolitej, możni książęta ukrainni oraz ich zacne żony i córki – tak w historii zapisali się książęta Ostrogscy. W niespokojnych czasach budowania unii polsko-litewskiej kniaziowie z Ostroga lojalnie stali u boku polskich monarchów, jednocześnie strzegąc dziedzictwa Rusi i wiary prawosławnej. Barwne życiorysy członków rodu odmalowują fascynującą historię budowy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tej opowieści nie zabraknie również akcentu kobiecego, albowiem księżne Ostrogskie nie ustępowały pola swoim mężom w zasługach i aktywności społecznej. Spotkanie odbędzie się w formie prelekcji połączonej z prezentacją stroju polskiej magnatki z przełomu XVI i XVII wieku.

Liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum od 1 września 2022 r.

 

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Pana Tadeusza ZNiO, Rynek 6, 50-106 Wrocław

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Osoba kontaktowa: Marta Pękalska

Telefon: (71) 3356488

E-mail: informacja@ossolineum.pl

WWW: https://ossolineum.pl

Informacja o organizatorze:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – jedna z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Fundacja założona we Lwowie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 1817 r. ZNiO tworzą obecnie Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.