fbpx

Kiedy Opole było morzem

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Paleobiologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. „Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

W programie m.in. prezentacja książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geolog

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2017 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy, badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

12:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

woj. opolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
  • Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego

Osoba kontaktowa: Katarzyna Mazur-Kulesza

Telefon: 77 541 59 50

E-mail: kasiam@uni.opole.pl

WWW: http://muzeum.uni.opole.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się pozyskiwaniem, zabezpieczeniem, opracowaniem oraz eksponowaniem dokumentów i zabytków świadczących o historii i współczesności Uniwersytetu Opolskiego, największej wyższej uczelni na Opolszczyźnie, realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i pełniącej ważną

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.