fbpx

Kawałek Polski w Oppeln

Data rozpoczęcia:

7 września 2018

piątek

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach tegorocznej edycji EDD, zapraszamy na wystawę „Kawałek Polski w Oppeln. Doświadczenie niepodległości we wspomnieniach o konsulacie RP w Opolu”, pokazującą historię polskiego konsulatu w międzywojennym Opolu. Odzyskanie przez Polskę niepodległości i stworzenie polskiego urzędu konsularnego na niemieckim Śląsku pozwoliło na rozwinięcie się polskiego ruchu narodowego i działań Związku Polaków w Niemczech. Na naszej wystawie  pokażemy archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie,  które dokumentują działalność urzędu i mniejszości polskiej na Śląsku. 

Archiwum Państwowe w Opolu włącza się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości zapraszając na  wystawę o polskim konsulacie i ścieżkę edukacyjną „Życie na granicy marzeń” . Na lekcje obowiązują zapisy tel. 774544075 wew. 23.

Data rozpoczęcia:

7 września 2018

piątek

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Archiwum Państwowe w Opolu

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Archiwum Państwowe w Opolu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.