fbpx

Katedra pełna tajemnic. Kościół św. Mikołaja w świetle badań archeologicznych i architektonicznych.

Data rozpoczęcia:

17 września 2023

niedziela

14:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

16:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Katedra św. Mikołaja to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli Bielska-Białej. Jednak jej dzieje architektoniczne, a także wyniki badań archeologicznych prowadzonych w jej najbliższej okolicy są praktycznie nieznane szerszemu gronu mieszkańców.

Zajęcia będą miały formę oprowadzania po katedrze św. Mikołaja i po jej najbliższym otoczeniu. Cofniemy się do czasów średniowiecznych początków kościoła , a następnie do jego dziejów wczesnonowożytnych, by w końcu przyjrzeć się jego gruntownej przebudowie, a de facto budowie nowej świątyni w początkach XX stulecia. Z wieży kościoła zapoznany się z jego lokalizacją w układzie rozmierzenia średniowiecznego Bielska. Przyjrzymy się również dziejom przestrzeni znajdującej się w najbliższym otoczeniu kościoła – najstarszemu, średniowiecznemu cmentarzowi miasta Bielska, targowi mięsnemu oraz szkole parafialnej. Dowiemy się również o ważnych wydarzeniach związanych z historią Bielska, które miały miejsce w tej świątyni.
Wycieczkę poprowadzą archeolodzy: Bożena i Bogusław Chorążowie z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Promocji Muzeum Historycznego tel: 33 811 04 25 /508 358 823 w Bielsku-Białej. Zbiórka przed głównym wejściem do kościoła.

Data rozpoczęcia:

17 września 2023

niedziela

14:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

16:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Organizator

Nazwa: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Osoba kontaktowa: Natalia Dymanus

Telefon: 508358823

E-mail: natalia.dymanus@muzeum.bielsko.pl

WWW: https://muzeum.bielsko.pl/index.php/pl/strona_glowna

Informacja o organizatorze:

Zamek Książąt Sułkowskich, Stara Fabryka, Dom Tkacza i Fałatówka – cztery miejsca tworzące Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.