fbpx

"Kalisz na szlakach"

Data rozpoczęcia:

14 września 2022

środa

09:00

Data zakończenia:

14 września 2022

środa

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Kalisz na szlakach”, gra uliczna skierowana do uczniów kaliskich szkół, dzięki której można będzie poznać historię kontaktów handlowych i dziejów komunikacji mieszkańców Kalisza.

Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom, czyli uczniom klas 7 i 8 szkół podstawowych,  oraz uczniom kaliskich szkół średnich, więzów łączących Kalisz z innymi miejscowościami i kręgami kulturowymi. Uczniowie będą poznawać znaczenie jakie miał dla Kalisza i regionu słynny szlak bursztynowy oraz inne drogi handlowe, jaką rolę w historii naszego miasta odgrywał handel i szczególna w nim pozycja kaliskich Żydów i Macedończyków. Ciekawym elementem poznawczym będzie również historia powstania kolei w Kaliszu oraz przybliżenie zjawiska przemytu przez granicę na Prośnie w czasach zaborów.
Termin 14 września 2022 w godzinach 9.00 – 13.00
Zapisy pod adresem: sekretariat@kopernik.kalisz.pl (do 13 września 2022)

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

14 września 2022

środa

09:00

Data zakończenia:

14 września 2022

środa

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu

Osoba kontaktowa: Leszek Tomczak

Telefon: 501764814

E-mail: bejlerbej@wp.pl

WWW: https://kopernik.kalisz.pl

Informacja o organizatorze:

III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego od początku uczestniczą w organizacji EDD na terenie Kalisza. Od wielu lat te dwa podmioty współtworzą grę uliczną popularyzującą historię i dziedzictwo Kalisza i jego mieszkańców.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.