fbpx

Kaliski splot biblioteczny - wystawa oraz wykład i prezentacja multimedialna Moniki Sobczak-Waliś

Data rozpoczęcia:

12 września 2019

czwartek

17:00

Data zakończenia:

31 października 2019

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kalisz od wieków uważany był za miasto wielokulturowe, w którym obok siebie w zgodzie egzystowali przedstawiciele kilku mniejszości narodowych. Mimo różnic w postaci historii, języka, czy wyznania elementem splatającym ten swoisty konglomerat kulturowy była książka.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka jako strażnik pamięci tego dziedzictwa od lat gromadzi książki z pieczęciami dziś już nieistniejących kaliskich bibliotek, pełniąc tym samym rolę ogniwa łączącego przeszłość z przyszłością.
Wśród dotąd zgromadzonych woluminów znajdują się egzemplarze pochodzące z bibliotek szkolnych, zakładowych, instytucji i stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, klubów wojskowych, a także kolekcji prywatnych zarówno sprzed, jak i po 1945 r. Dzięki tym często niewielkim znakom własnościowym nie tylko poznajemy nazwisko właściciela, jego przynależność do grupy społecznej czy status zawodowy, ale odnajdujemy informacje o istnieniu bibliotek, które nie pojawiały się dotąd w literaturze przedmiotu.
Wystawa Kaliski splot biblioteczny prezentuje, w wielu przypadkach po raz pierwszy, pieczęcie jakimi sygnowano książki w Kaliszu, a tam gdzie to możliwe, również rys historyczny instytucji oraz osób, które się nimi posługiwały.

Data rozpoczęcia:

12 września 2019

czwartek

17:00

Data zakończenia:

31 października 2019

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Filia nr 9
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1 A

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Filia nr 9

Osoba kontaktowa: Karena Łuszczykiewicz

Telefon: 62 757 34 30

E-mail: k.luszczykiewicz@mbp.kalisz.pl

WWW: http://www.mbp.kalisz.pl/

Informacja o organizatorze:

Biblioteka im. Adama Asnyka w Kaliszu powstała w 1907 roku. Obecnie poprzez Bibliotekę Główną i sieć 9 filii zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i okolic. Jednocześnie pełni rolę zaplecza naukowego dla Kalisza i dba o sprawne funkcjonowanie systemu informacyjnego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.