fbpx

JUBILEUSZ KOLEJKI W ŚMIGLU

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

9 września JUBILEUSZ  KOLEJKI W ŚMIGLU

Zespół Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej jest przykładem unikalnej już we współczesnym krajobrazie kolei wąskotorowej, która na początku XX wieku była powszechną formą kolejowego transportu lokalnego. Jest jednym z nielicznych przykładów inżynierii, techniki i budownictwa tego okresu. Świadczy o tym zachowana niemal w całości infrastruktura, na którą składają się zabudowania stacyjne w Śmiglu pochodzące z początku ubiegłego stulecia, urządzenia lokomotywowni z czasów uruchomienia kolejki oraz funkcjonujące do dziś torowisko.

Śmigielska Kolej Wąskotorowa, zwana pierwotnie: Śmigielskie Koleje Powiatowe, stanowiła własność powiatu śmigielskiego. Jej budowę rozpoczęto w 1898 roku, a otwarta została 17 września 1900 roku. Jako pierwszy oddano do użytku odcinek od Krzywinia do Starego Bojanowa. Następnie uruchomiona została linia ze Starego Bojanowa przez Śmigiel do Wielichowa , potem oddano do użytku odcinki: Wielichowo – Ujazd oraz Wielichowo – Rakoniewice. Szerokość torów kolejki wynosiła początkowo 1000 mm. W 1951 roku zmniejszono ją do 750 mm – stąd jej nazwa potoczna: „kolejka wąskotorowa”. Po II wojnie światowej w 1949 roku kolejkę przejęły Polskie Koleje Państwowe, które w latach 1951 – 1952 dokonały przebudowy torowiska oraz modernizacji i wymiany taboru. Od grudnia 2004 r. działa Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej.

Kolejka jest wpisana do rejestru zabytków jako Zespół Śmigielskiej Kolei Dojazdowej. Składa się na niego 6 budynków oraz torowisko na odcinku 12 km.

 

Wydarzeniom ogólnodostępnym na Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej towarzyszą dodatkowe atrakcje. Szczegóły na stronie www.smigiel.pl


Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Śmigielska Kolej Dojazdowa

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego19, 64-030 Śmigiel, Tel. 65-5180127, 65-5180037, e-mail: kolejka@zgkim-smigiel.pl, www.kolejka.smigiel.pl

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.