fbpx

Język migowy i wspólnota Głuchych

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

11:30

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

12:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Opowieść o historii Polskiego Języka Migowego i niezwykłej, a mało znanej kulturze Głuchych. Wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy i język polski mówiony.

Oprowadzanie tematyczne na wystawie czasowej „Głusza”. Na podstawie prezentowanych eksponatów i materiałów filmowych kuratorzy opowiedzą o historii Polskiego Języka Migowego, jego roli w budowaniu społeczności i wyjątkowej kultury osób Głuchych. Zastanowią się też nad rolą barier komunikacyjnych pomiędzy słyszącą większością a niesłyszącą mniejszością i ich konsekwencjami dla obu grup.
Prowadzenie: Dagmara Stanosz, Michał Justycki
Wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy i język polski mówiony.

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

11:30

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

12:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Śląskie w Katowicach

Osoba kontaktowa: Beata Grochowska

Telefon: 504269232

E-mail: b.grochowska@muzeumslaskie.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Śląskie zostało utworzone w roku 1929 i działało do wybuchu II wojny światowej. Restytuowane w 1984, w 2015 uzyskało nową siedzibę na terenie dawnej kopalni „Katowice”.
W muzeum zobaczyć można pięć wystaw stałych a także liczne wystawy czasowe.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.