fbpx

Jak feniks. O fenomenie odbudowy miast

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wydarzenie skierowane do starych i nowych mieszkańców Gdańska. Obejmuje spacer na temat odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych oraz panel dyskusyjny poświęcony fenomenowi wspólnot miejskich. Dostępne w języku polskim i ukraińskim.

Gdańsk od wieków był portem dla ludzi z całej Europy. Każdy docierał tu z bagażem swoich doświadczeń, tradycji, wspomnień. Ta wielokulturowa społeczność tworzyła nową tożsamość, czerpiącą z bogactwa każdego jej członka. Proces ten powtarzał się wielokrotnie, również po wielkich burzach przetaczających się przez Gdańsk. Po II wojnie światowej w mieście pozostało kilka tysięcy przedwojennych, polskich gdańszczan, na miejsce wysiedlonych Niemców przyjechali Polacy, często wysiedleni z Wilna i Lwowa. Wspólnymi siłami podnieśli z ruin zniszczone miasto. Nadali mu nową formę, zachowując jednak specyfikę miejsca. Wrośli w nie i są kontynuatorami tysiącletniej historii Gdańska. Współcześnie do miasta przybywają mieszkańcy Ukrainy i Białorusi, starając się znaleźć tutaj spokojny i bezpieczny port.
Wydarzenie skierowane do współczesnych mieszkańców Gdańska: Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Tatarów i innych.
1. Spacer, podczas którego uczestnicy poznają historię i ideę powojennej odbudowy Gdańska. Ścieranie się koncepcji urbanistycznych, wpływ tradycji miejscowej i przywiezionej przez migrantów. Oprowadzanie w języku polskim i ukraińskim.
2. Panel dyskusyjny „Moje miasto”. Jak dziś miasto może się stać częścią nas samych, niezależnie od tego, skąd do niego przybyliśmy. Historie rodzin i poszczególnych osób związane z Gdańskiem. Prowadzenie w języku polskim i ukraińskim.
Terminy:
10 września 2022, godzina 12:00-15:00
17 września 2022, godzina 12:00-15:00
Ratusz Głównego Miasta. Obowiązują zapisy na adres mailowy edukacja@muzeumgdansk.pl

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Gdańska

Osoba kontaktowa: Michał Lubiejewski

Telefon: 514 222 205

E-mail: m.lubiejewski@muzeumgdansk.pl

WWW: https://muzeumgdansk.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Gdańska składa się z 9 czynnych Oddziałów: Ratusza Głównego Miasta Gdańska, Dworu Artusa, Domu Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Wartowni nr 1 na Westerplatte, Muzeum Nauki Gdańskiej, Kuźni Wodnej w Oliwie, Twierdzy Wisłoujście. Zbiory liczą ok. 25 tys. obiektów.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.