fbpx

Inspiruje nas Biało-Czerwona

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

8 września 2018 r.Rezerwat Archeologiczny gród w Grzybowie zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa.

W programie:

10:00 – 16:00 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy archeologicznej „Nóż przedmiot niebanalny”

10:00 – 16:00 GAMA – Grzybowska Akademia Małego Archeologa 

10:00 – 16:00  gry terenowe: „Kto ty jesteś…”; „Barwy Rzeczpospolitej”; Poznajemy nasze godło”

10:00 – 16:00 – prezentacja prac pokonkursowych „Inspiruje nas Biało-Czerwona”

13:00  wykład „Kobiety wczesnego średniowiecza\\\” – mgr Jacek Wrzesiński (Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie)

Rezerwat Archeologiczny gród w Grzybowie, Oddział MPP na Lednicy to muzeum chroniące jedno z najstarszych i największy z grodów powstałych w początkach X wieku w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski. Wiek X dla Europy był niezwykle ważnym momentem historycznym. To wtedy dzięki działaniom członków dynastii Piastów na terenie Wielkopolski doszło do formowania się organizmu państwowego – to wówczas rozpoczęły się dzieje naszego państwa. Pierwsi historyczni władcy – Mieszko I i Bolesław Chrobry stworzyli podstawy polityczne i gospodarcze umożliwiające dostrzeżenie tego kraju zwanego Polonia. Ich siła i znaczenie wyrażały się poprzez grody – silnie umocnione miejsca stanowiące siedziby ówczesnego władcy, dające schronienie mieszkańcom w przypadku zagrożenia, a będące centralnymi punktami osadniczymi wokół których toczyło się ówczesne życie. Jednym z takim miejsc był gród którego pozostałości możemy dziś oglądać w miejscowości Grzybowo.

Pamiętamy, przypominamy – Polska po 123 latach nieobecności na mapach Europy w 1918 roku odzyskuje niepodległość. Jednak należy jednocześnie pamiętać, że w świadomości społeczeństw europejskich Polska pojawiła się przeszło 1000 lat temu. Na terenie Wielkopolski w X wieku ród Piastów doprowadził do zjednoczenia wokół siebie społeczności i wspólnie stworzyli podstawy do powstania nowego wówczas państwa. Zwieńczeniem tych starań był chrzest przywódcy – Mieszka I. Jednym z miejsc gdzie Piastowie stanowili władzę był gród w miejscu które dziś nazywa się Grzybowo. Tak jak 100 lat temu szereg ludzi skupionych wokół postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego tak1000 lat wcześniej Mieszko I i jego najbliżsi doprowadzili do wpisania się Polski w europejską historię, przyczynili się do tworzenia wspólnej kultury, jednocześnie budując własną tożsamość.

Chcąc przypomnieć początki powstawania państwa polskiego, jego przeszło 1000-letnią historię zapraszamy na gród w Grzybowie bezpośrednio dotykamy historii, gdzie wciąż spotykamy ślady obecności Piastów, gdzie budziła się Polska, gdzie są początki naszej historii i zaczątki budowy wspólnoty oraz tożsamości narodowej.

DOJAZD: niedaleko Wrześni, około 7 km na północny-wschód od miasta, we wsi Grzybowo. Dojazd drogą krajową nr 15 Września-Gniezno (zjazd Gulczewo), lub trasą Września – Witkowo (Powidz). GPS N: 52o2143’’  i  E:17o3856’’

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Gród w Grzybowie

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD W GRZYBOWIE oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, GRZYBOWO 10A, 62-300 WRZEŚNIA, mail:grzybowo@lednica.pl, tel. 507 513 798; 61-880 00 76, www.lednica.pl, facebook.com/rezerwat grzybowo

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.