fbpx

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Opolskim

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program obchodów EDD w Województwie Opolskim w dużej części odnosi się do „splotu tradycji”, eksponując zagadnienia dotyczące dziedzictwa niematerialnego, co nie jest przypadkowe, biorąc pod uwagę fakt, że Polska pełni funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174
plac przy budynku wejściowym na teren Muzeum

Program inauguracji EDD w województwie opolskim:
· godz. 12.00 – „Polski splot” inauguracja EDD
· inscenizacja teatralna „wodzenia niedźwiedzia” – fragment
– rozpoczęcie uroczystości (J. Gałęza/MWO)
– wystąpienia zaproszonych gości
· występ artystyczny, zespół „Zaginione Archiwum”
· otwarcie wystawy prezentującej zwyczaj wodzenia niedźwiedzia i kroszonki opolskie
· pokaz/warsztat zdobienia koroszonek (hol wejściowy)
· pokaz filmu o kroszonkach i zwyczaju „wodzenia niedźwiedzia” (sala audiowizualna)
· pokazy rzemiosła i twórczości ludowej (obiekty ekspozycyjne, teren Muzeum)
· poczęstunek
· gra terenowa „Praca i zabawa. Rodzinne życie na dawnej wsi” (teren Muzeum)

Program obchodów EDD w Województwie Opolskim w dużej części odnosi się do „splotu tradycji”, eksponując zagadnienia dotyczące dziedzictwa niematerialnego, co nie jest przypadkowe, biorąc pod uwagę fakt, że Polska pełni funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Trudno znaleźć lepszą okazję do zaprezentowania uczestnikom „Dni” tych działań, które związane są z popularyzacją zjawisk już wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, lub pretendujących do takiego wpisu. Nie inaczej jest w Muzeum Wsi Opolskiej, o czym odwiedzający nas będą mieli szansę się przekonać, bowiem podczas inauguracji EDD będziemy chcieli pokazać – w formie ekspozycji problemowej oraz warsztatów i inscenizacji teatralnych – zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia” i zdobienie kroszonek opolskich. Oba te zjawiska w sposób bardzo wyrazisty określają kulturową specyfikę naszego regionu i dlatego od lat stanowią przedmiot naszych badań i naszej troski o ich utrzymanie i rozwój. Europejskie Dni Dziedzictwa są najlepszą okazją aby o tym przypomnieć i pokazać piękno i głębokie zakorzenienie w tradycji śląskiej obu zwyczajów.
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu!

Organizator:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174, tel. 77 4572349, 77 4743021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, www.muzeumwsiopolskiej.pl

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Osoba kontaktowa: Jarosła Gałęza, Dyrektor

Telefon: 77 4572349, 77

E-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

WWW: http://muzeumwsiopolskiej.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Wsi Opolskiej jest samorządową instytucją kultury. Jest muzeum na wolnym powietrzu, które gromadzi zabytki górnośląskiego budownictwa wiejskiego. Muzeum prowadzi bogatą działalność edukacyjną i organizuje imprezy plenerowe popularyzujące śląski folklor.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.