fbpx

Imprezy plenerowe w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli włączy się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, imprezami plenerowymi w dniach 16-17 września 2017 r. Proponowany w tym roku temat „ Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” jest wszak  immanentnym elementem działalności  Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie czynione są liczne działania podkreślające znaczenie zachowania i pielęgnowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w formie jak najbardziej zharmonizowanej, pokazując zwiedzającym współzależność elementów tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

Harmonogram imprez w Muzeum przedstawia się następująco:

 

 

 

 

Sobota 16. IX. 2017 r.

 

– Godz. 12.00 : wykład „Bociany, kąkole i pokrzywy pod płotem – zagrożone bogactwo krajobrazu kulturowego”.

 Krajobraz polskiej wsi rzadko kojarzy się z zagrożoną przyrodą – szukamy jej raczej w miejscach dzikich i niedostępnych. Tymczasem zmiany w rolnictwie i zagospodarowaniu przestrzennym w ostatnich kilkudziesięciu latach sprawiają, że coraz więcej gatunków związanych z tradycyjną wsią wymaga ochrony, a niektóre z nich już wymarły. Czy można ocalić zieloną część naszego dziedzictwa?

Wykład połączony będzie z prezentacją zagrody z Kosobudza przystosowywanej do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym przyrody związanej z regionalnym krajobrazem kulturowym (tradycyjne rolnictwo i sadownictwo, zielarstwo, roślinność ruderalna i segetalna)

 

-Godz. 13.00 : zwiedzanie kulturowo-przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Szata roślinna skansenu w Ochli” połączone z prezentacją środowiska, rozpoznawaniem i zbieraniem dziko rosnących roślin jadalnych. 

Na przystankach ścieżki edukacyjnej podkreślamy znaczenie stosowania różnych form ochrony przyrody pokazując Powierzchniowy Pomnik Przyrody’’ Leśne Źródlisko’’, powołany w 2004 roku, Okazałe drzewa oraz Rośliny chronione i zagrożone. Wykorzystując elementy  skansenowskiego pleneru zwracamy uwagę na znaczenie Różnorodności biologicznej i Roślinność synantropijną, a także  szczególną kategorię roślin – zarówno uprawianych, jak i dziko rosnących, stosowanych niegdyś przez tradycyjną medycynę ludową, ale również współcześnie do celów medycznych.  Opodal przystanku Rośliny Lecznicze, przy zabytkowej chałupie z Kargowej został  także założony ogródek ziołowy, gdzie odwiedzający skansen mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z wieloma roślinami, pożytecznymi dla naszego zdrowia.

 

– Godz. 14.00 : wspólne przygotowanie masła ziołowego z dodatkiem świeżych ziół, połączone z  degustacją w chacie z Zajączka.

Zwiedzającym skansen przekażemy również nasze ulotki do realizowanych działań:  „Nie wypalaj traw”, „zjedz smacznego chwasta”, „pożyteczne przyprawy” oraz publikacje związane ze ścieżką przyrodniczą.

Zajęcia prowadzić będzie dr Marta Jermaczek-Sitak –  ekolożka, botanik, specjalistka od ekologii łąk i pastwisk; zajmuje się ochroną przyrody i jej naukowymi podstawami, a także edukacją ekologiczną; interesuje się ziołolecznictwem, dziko rosnącymi roślinami jadalnymi, starymi odmianami drzew owocowych. Od wielu lat związana z Klubem Przyrodników.

Koordynacja działań: Wiesława Biernacka

 

Niedziela  17. IX. 2017 r.   

 

Zapraszamy serdecznie gości Europejskich Dni Dziedzictwa do wzięcia udziału w organizowanej w tym dniu w Muzeum imprezie plenerowej, stanowiącej żywy i barwny przykład zachowania elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego, ściśle związanego również z naturalnym krajobrazem – odnoszących się zarówno do regionu i historii jego mieszkańców. Wszak wszelkie prace i zwyczaje agrarne wiążą się ściśle ze środowiskiem przyrodniczym i to charakter związku człowieka z naturą kształtował zawsze ten krajobraz. Uczestnicząc w takiej atrakcyjnej imprezie mamy zaś okazję zanurzyć się bezpośrednio w tym autentycznym odwiecznym procesie. Okazja do wyciągnięcia wniosków z takich przeżyć stanowi niewątpliwie dodatkowy bonus dla uczestników i może ich z pewnością wzbogacić oraz skłonić do refleksji, jak te relacje wyglądają obecnie i czy każdy z nas może coś pozytywnego w tej ważkiej skądinąd kwestii jednak zrobić także dzisiaj…

„U progu jesieni” to wydarzenie kulturalne, które przedstawia przede wszystkim tradycje prac i zwyczajów żniwnych: młócenie zbóż, omłoty, pozyskiwanie włókna z lnu oraz żniwa kukurydziane w tradycji bukowińczyków. Zachęcające są również końcowe rezultaty tych wielorakich działań pokazywanych w skansenie w postaci chleba, oleju, tkaniny, tradycyjnego posiłku bukowińskiego, zakończonego oryginalnym widowiskiem plenerowym „Łupaczką z tańcem” w wykonaniu zespołu Górali Czadeckich „Watra” z Brzeźnicy, podczas którego poznamy tradycyjne śpiewy i tańce. Kapela Syrba zagra również melodie bukowińskie i zaprezentuje muzykę Karpat. Nasze wydarzenie wzbogaci ponadto animacja teatralna baśni Marii Konopnickiej „Jak to ze lnem było”, występy zespołów folklorystycznych, kiermasz wyrobów rękodzielniczych, warsztaty i konkursy dla dzieci i dorosłych.

Termin: 16-17.IX. 2017 r.

Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Organizator: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.