fbpx

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

Data rozpoczęcia:

27 kwietnia 2017

czwartek

Data zakończenia:

15 sierpnia 2017

wtorek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

 

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 


 

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY: PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim  Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tleOdbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

 

Regulamin konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
  2.  W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
  3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
  4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2
  5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2017 roku
  6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email
  7. Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek
  8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2017 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień
  9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi
  10. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 

Prace należy przesyłać:

  1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub 2. drogą elektroniczną na adres:

eddteam@kpck.pl

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.


Ocena prac:

  1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
  2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
  3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2017 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrody:

Nagroda główna: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w obiekcie zabytkowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ufundowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego                                                               


Informacje ogólne:

  1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku sfotografowanych osób.
  2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
  6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.

[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

Data rozpoczęcia:

27 kwietnia 2017

czwartek

Data zakończenia:

15 sierpnia 2017

wtorek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

konkurs

Lokalizacja:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.