fbpx

II Konkurs Fotograficzny: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle

Data rozpoczęcia:

4 maja 2016

środa

Data zakończenia:

15 sierpnia 2016

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym:Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

 

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 


 

Autorką zdjęcia jest pani Marta Ćwikowska.


Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
 2. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2016 roku.
 6. Do fotografii powinny być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email.
 7. Opis fotografii powinien zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek.
 8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2016 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.
 10. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu.
 

Prace należy przesyłać:

1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub 

2. drogą elektroniczną na adres:

eddteam@kpck.pl

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

 

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie
 

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2016 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrody:

Nagroda główna: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu, który mieści się w obiekcie zabytkowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ufundowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego                                                           

Informacje ogólne:

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: eed-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.

[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

Data rozpoczęcia:

4 maja 2016

środa

Data zakończenia:

15 sierpnia 2016

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

konkurs

Lokalizacja:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.