fbpx

Historia w murach zamknięta...

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza miłośników historii na zwiedzanie zabytkowego budynku „Opatówki” w Nowej Słupi oraz wystawy pt. „I przyszedł rok 1863…” w dniach 09-10.09 oraz 16-17.09.2023 r. w godzinach 16-18.

Dom Opata w Nowej Słupi oraz wystawa pt. „I przyszedł rok 1863…”

W Nowej Słupi, przy ulicy Świętokrzyskiej, prowadzącej w kierunku klasztoru na Świętym Krzyżu stoi piętrowy budynek zwany Domem Opata.
Świętokrzyski klasztor, podobnie jak inne konwenty, prócz działalności stricte religijnej, zajmował się także wieloma innymi sprawami, wśród których jako niezwykle ważną należy wymienić szeroko pojętą działalność medyczną. Mnisi prowadzili uprawę leczniczych ziół i wytwarzali z nich lekarstwa. Pod koniec XVI stulecia ufundowany został kościół szpitalny w Nowej Słupi czyli bliżej jednostek osiedleńczych oraz potencjalnych pacjentów. W dokumentach zachowały się przede wszystkim informacje o kościele, ale jest rzeczą oczywistą, że kościół przyszpitalny nie powstałby bez szpitala: „Istniał też w Słupi u podnóża góry kościół św. Michała założony tu wraz z szpitalem około roku 1600 przez opata Michała Maliszewskiego” – pisał ksiądz Wiśniewski. Kościół konsekrowano w roku 1604 pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Był drewniany. Składał się z kwadratowej nawy, prezbiterium, zakrystii oraz kaplicy Najświętszej Marii Panny. Obok kościółka stały: „rezydencja plebana i szpital dla ubogich drewniany, dobry, słomą poszyty, skrajem gontem pobity„. Kościół stał jeszcze w roku 1747 – a w opisie z tego roku nie było wcale informacji, wskazujących na zły stan techniczny obiektu.
Jednak w latach 60. XVIII stulecia ówczesny opat, Teodor Karski, rozpoczął budowę na tym samym miejscu nowego, murowanego kościoła. Z nieznanych nam przyczyn zaawansowaną budowę przerwano, a niedokończone mury rozebrano. Z kościoła pozostały tylko fundamenty – dwie połączone ze sobą elipsy. Przetrwał też przybudowany do wschodnich partii świątyni budynek probostwa, tak zwany Dom Opata. Prostokątny w planie, piętrowy, murowany z kamienia. Na parterze zaplanowano zakrystię i magazynek, a na piętrze mieszkanie proboszcza. Powierzchnia budynku była na tyle duża, że prócz wspomnianych już funkcji, z powodzeniem mogła się tu pomieścić apteka i „przychodnia” dla przyjmowania pacjentów.
Z czasem budynek uzyskał nowe przeznaczenie – w roku 1807 założono w nim szkołę prowadzoną przez zakonników i ks. H. Jopkiewicza, wikarego ze Słupi. Kierował szkołą ks. Weremund Molentowski, zaś rysunków i francuskiego uczył Francuz, Monsieur Maufrau. W roku 1815 do szkoły uczęszczało 79 uczniów z rodzin szlacheckich, ale w roku 1819, po przejęciu majątku zakonu, carskie władze obniżyły jej status, sprowadzając do poziomu szkoły elementarnej.
Po II wojnie, gdy wybudowano nową szkołę, niewiele brakowało by Dom Opata znikł z powierzchni ziemi, tak jak kiedyś kościół św. Michała. Na szczęście stało się inaczej. Dzięki zdecydowaniu kieleckich władz konserwatorskich, po kilkunastoletnim remoncie, Opatówce przywrócono dawny wygląd i dawną świetność.
Po kolejnej renowacji otwieramy podwoje „Opatówki” dla zwiedzających.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zarówno Domu Opata jak i przygotowanej przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wystawy pt. „I przyszedł rok 1863…”

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

„Opatówka”
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach

Osoba kontaktowa: Aneta Salawa

Telefon: 730376105

E-mail: biblioteka.rudki@dymarki.pl

WWW: https://dymarki.pl

Informacja o organizatorze:

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.