fbpx

Górnictwem połączeni – Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

10:30

Data zakończenia:

13 września 2022

wtorek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Odnosząc się do dawnej KWK „Julia” pragniemy pochylić się nad zagadnieniami takimi jak łączność, komunikacja, wydobycie czy transport. Istotnym elementem będzie również wskazanie na wielowiekowe dziedzictwo, które ukształtowało miasto Wałbrzych.

Niedziela 11.09.2022
Rodzinna niedziela – Wagonem w podziemia
Tematem spotkania będzie kopalniany transport i środki lokomocji. Poznamy liczne wagony, wózki i lokomotywy, które kiedyś pracowały wraz z górnikami, ale także urządzenia takie jak taśmociąg czy suwnice. W pierwszej części zwiedzimy ekspozycję muzealną oraz nadszybie szybu „Julia”, następnie przejdziemy trasą podziemną. W kolejnej części każdy uczestnik wykona z brystolu swój własny wagon, który wypełni urobkiem.
Godz. 10:30-12:00 i 12:30-14:00.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: edukacja@starakopalnia.pl.

Niedziela 11.09.2022
Kuratorskie zwiedzanie wystawy: „Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych fotografiach” to wystawa fotograficzna, dokumentująca historię górniczego trudu gwarków z ówczesnego Waldenburga. Zaprezentowane materiały z zakresu systemów eksploatacji (urabiania, ładowania, odstawy urobku), obudowy wyrobisk, organizacji pracy, charakterystyki złóż, czy maszyn i sprzętu górniczego obrazują tytułowy podziemny świat. O unikatowości prezentowanych prac świadczy ich technika wykonania oraz źródło, którym są negatywy srebrowe na podłożu szklanym, datowane na I połowę XX wieku.
Godz. 12:30 – 13:15, 13:30 – 14:15 oraz 14:30 – 15:15.
Przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: muzeum3@starakopalnia.pl.

Poniedziałek 12.09.2022
“Proszę z dyspozytorem!” – zajęcia edukacyjne połączone ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnej oraz z grami i zabawami tematycznymi. Celem spotkania będzie wyjaśnienie istotnej roli łączności i komunikacji w obliczu działania i funkcjonowania całego zakładu górniczego. Podczas zajęć poznamy różnego rodzaju systemy sygnalizacyjne, telefony i sposoby komunikacji. W części warsztatowej uczestnicy wezmą udział w grach i zabawach animacyjnych, wykorzystując szyfry, hasła i zagadki.
Zajęcia przeznaczone dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
Godz. 9:00-10:00, 10:30-11:30, 12:00-13:00.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: edukacja@starakopalnia.pl, tel: 74 667 09 12.

Wtorek 13.09.2022
“Węzłem zapisane” – warsztaty z zakresu archeologii polegające na stworzeniu własnego pisma węzełkowego. Pismo węzełkowe – to sposób komunikacji z wykorzystaniem sznurka, na którym różnym rodzajom węzłów przypisywane było odrębne znaczenie. Tego rodzaju pismo praktykowane było przez Inków w Ameryce Południowej, ale także w Chinach, Korei czy Riukiu. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją multimedialną, która zabierze uczestników warsztatów w odległe czasy dawnych plemion.
Zajęcia przeznaczone dla klas 5-8 szkoły podstawowej.
Godz. 9:00-10:00, 10:30-11:30, 12:00-13:00.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: edukacja@starakopalnia.pl, tel: 74 667 09 12.

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

10:30

Data zakończenia:

13 września 2022

wtorek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Osoba kontaktowa: Justyna Meissner

Telefon: 74 667 09 12

E-mail: edukacja@starakopalnia.pl

WWW: https://starakopalnia.pl/

Informacja o organizatorze:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to doskonale zachowany kompleks poprzemysłowy obejmujący dawną kopalnie węgla kamiennego „Julia”. Tutaj zawarta jest wiedza o historii i kulturze górnictwa węglowego, jak również o przemyśle ceramicznym na Dolnym Śląsku.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.