fbpx

„Gdzie dziewczęta z tamtych lat”– „Jagiellonka” na tle kaliskich szkół w początkach niepodległości

Data rozpoczęcia:

17 września 2018

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

17 września – „Niepodległa dla wszystkich” – „Gdzie dziewczęta z tamtych lat”– „Jagiellonka”  na tle kaliskich szkół  w początkach  niepodległości

W siedzibie Liceum odbędzie się sesja popularnonaukowa oraz wystawa  okolicznościowa poświęcona 100 leciu istnienia. Nauczyciele i uczniowie Liceum zapraszają na grę miejską.

10.00 Gra Miejska

12.00 Sesja popularnonaukowa

III LO im. M. Kopernika obchodzi jubileusz 100-lecia swojego istnienia wpisujący się w powstanie niepodległej oświaty w odradzającej się Rzeczypospolitej. Społeczność szkoły i absolwenci postanowili upamiętnić 100 letnie dzieje szkoły wpisane w losy Kalisza  i regionu. Organizatorom zależy na upowszechnieniu  losów wielu pokoleń wychowanków szkoły oraz rozwijaniu  świadomości historycznej kaliszan, w tym głównie młodego pokolenia poprzez aktywne formy przekazu edukacji historycznej i dostosowaniu ich do potrzeb  i specyfiki odbiorców – od sesji popularnonaukowej i konferencji poprzez wystawę  i grę miejską- dla uczniów szkół kaliskich. Zdaniem organizatorów, kolosalne znaczenie ma rozbudzanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej, kwestie identyfikacji z wartościami i spuścizną historyczną, naukową  kaliszan.Adresatami projektu są przedstawiciele środowisk związanych w sposób pośredni lub bezpośredni z realizacją zadania np. społeczność szkoły, nauczyciele, absolwenci, mieszkańcy Kalisza związani ze szkołą, samorządowcy,  oraz młodzież kaliskich szkół i mieszkańcy miasta poprzez informacje w lokalnych mediach.

DOJAZD: wjazd od ul T. Kościuszki- parking wewnętrzny szkoły 


Data rozpoczęcia:

17 września 2018

poniedziałek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

III Liceum Ogólnokształcące

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu , ul . T. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 20 36 , sekretariat@kopernik.kalisz.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.