fbpx

Gdzie duch spotyka się z przestrzenią

Data rozpoczęcia:

9 września 2016

piątek

Data zakończenia:

22 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 to doskonała okazja do poznania naszej wspólnej przeszłości. Wieloaspektowość przewodniego tematu skłania do podjęcia działań z zakresu wielu dziedzin.
XXIV edycja EDD w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach będzie przebiegała wokół tematyki związanej z historią miejscowości i śladami przeszłości obecnymi we współczesnej przestrzeni i rozpocznie się od przygotowanych przez uczniów prezentacji i sesji naukowej z dziedziny literatury, historii, geografii i religii. Koordynatorki szkolnego projektu zaplanowały przeprowadzenie konkursów (literackiego, plastycznego i fotograficznego) adresowanych do uczniów LO i PG.
Powyższym działaniom będą towarzyszyły wystawy oraz publikacje na stronach internetowych szkoły i lokalnych portalach społecznościowych. Przewidziane zostały wycieczki krajoznawcze do pobliskich miejscowości nadwiślańskich: Kazimierza Dolnego, Janowca oraz Męćmierza. Atrakcją tegorocznych obchodów EDD będzie występ zespołu folklorystycznego, który zaprezentuje ludowe piosenki, legendy i gwarowe opowieści o dawnych wierzeniach.

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, uczą dumy z przynależności do społeczności lokalnej i narodu.

„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią” Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

9-22 września 2016 r.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
ul. Kaniowczyków 9
21-400 Puławy
tel. 81 886 40 37

www.ken.pulawy.pl

 

W programie:

9 września – otwarcie imprezy: plakaty promujące szkolne obchody EDD 2016; audycja przez szkolny radiowęzeł; ogłoszenie konkursów adresowanych do uczniów LO i PG
konkurs literacki inspirowany tematem przewodnim – „Tam gdzie historia splata się ze sztuką i wiarą”

  • konkurs plastyczny – „Świątynie, arcydzieła, pomniki… Puław i okolic”
  • konkurs fotograficzny – „Świątynie, arcydzieła i pomniki utrwalone w obiektywie”

 

16 września – realizacja projektu – klub szkolny, godz. 9.00 – 12.00
Przeprowadzenie sesji naukowej poświęconej przewodniemu tematowi EDD 2016 „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią:
– Motywy historyczne w twórczości puławskich literatów
– Historia powstania Puław
– Historyczne znaczenie Puław oraz związek z dziejami Polski
– Śladami puławskich zabytków
– Świątynie i pomniki okolic Puław

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów (plastyczny, literacki, fotograficzny) i nagrodzenie laureatów; otwarcie wystawy pokonkursowej prac plastycznych i fotograficznych.

 

17 września – realizacja projektu c.d. – klub szkolny, godz. 9.00 – 12.00
Występ zespołu folklorystycznego z okolic Puław „Dawne tradycje w twórczości ludowej”
– piosenki ludowe związane z tematem wiary
– gwarowe opowieści o obrzędach ludowych związanych ze świętami religijnymi
– ludowe legendy inspirowane dawnymi wierzeniami

Prezentacja wytworów sztuki ludowej.

 

16-22 września – wystawa pokonkursowa prac uczniowskich, publikacja na stronach internetowych szkoły; artykuły informacyjne w lokalnych mediach

17-18 września – zorganizowane zostaną wycieczki krajoznawcze do pobliskich miejscowości: Kazimierza Dolnego i Janowca (dla laureatów konkursów wycieczka do skansenu w Męćmierzu)

Data rozpoczęcia:

9 września 2016

piątek

Data zakończenia:

22 września 2016

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.