fbpx

Galicyjskie Sacrum

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Galicyjskie Sacrum

 

Tegoroczna edycja EDD organizowana przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie odbędzie się pod nazwą Galicyjskie Sacrum. Gmach główny przy ul. 3 Maja 19  to miejsce „gdzie duch spotyka się z przestrzenią”. Instytucja mieści się w budynku dawnego pijarskiego klasztoru, wchodzącego w skład zabytkowego zespołu architektonicznego obejmującego także kościół p.w. Św. Krzyża oraz kolegium /obecnie I Liceum Ogólnokształcące/. Program pn. Galicyjskie SacrumPreteksty kulturalne przygotowany w budynku głównym pozostaje w zgodzie z hasłem przewodnim 24 edycji EDD „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią- świątynie, arcydzieła, pomniki”.  Poezja, muzyka, teatr są silnymi nośnikami wartości duchowych, a zabytkowa przestrzeń dawnego klasztoru wzmacnia ten przekaz, łącząc sztukę z historią. Poprzez  widowisko teatralno-muzyczne, spotkania z poetami, prezentację multimedialną pragniemy wprowadzić uczestników wydarzenia  w magię miejsca, w którym duch łączy się z materią, a europejskie wpływy  wzajemnie się przenikają. Impreza odbywać się będzie w dawnym refektarzu, którego wartość zabytkową podnosi zachowana polichromia ścienna z k. XVII w.

Szczegółowy program zaplanowanych działań obejmuje: w dniu 10 września –  przedstawienie teatralno-muzyczne „Opowieść pustelnika” w wykonaniu zespołu MATRAGONA, następnie spotkanie autorskie z Panią Krystyną Rodowską;

uznaną poetką, tłumaczką literatury pięknej, krytykiem literackim oraz Wieczór poetów z Rzeszowa i Podkarpacia. Imprezę zamknie prezentacja i pokaz pn. ”Europejski duch Pijarów. Słowo i obraz”, przybliżające historię dawnego zespołu klasztornego /w tym obecnego gmachu Muzeum/, który  ukształtowały wpływy kulturowe z południa i północy Europy.

 

            Głównym założeniem EDD w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli jest prezentacja wielonarodowej spuścizny sanktuariów Maryjnych, również tej pozostającej obecnie poza granicami Polski. Świadectwem „ducha dawnych czasów” były liczne pielgrzymki, zmierzające do często niewielkich miejscowości, w których objawiła się niebiańska istota. Materialnym świadectwem takich wizyt są srebrne tabliczki wotywne, woskowe świece i pieśni liturgiczne. W dniu 11 września zostanie udostępniona w formie stałej ekspozycji, kolekcja wotów, pozyskana dla Muzeum w 2015 r. Znajdą się na niej również wizerunki Matki Boskiej z sanktuariów Maryjnych pochodzące ze zbiorów  Muzeum Etnograficznego. W programie przewidziano projekcję filmów: ”Wota Europy” zrealizowanego przez Muzeum Kresów oraz „Wytwórnia świec liturgicznych w Zaczerniu” zrealizowanego przez MKL w Kolbuszowej, związanych z tematyką tegorocznych EDD.  Ponadto w programie blok składający się z prezentacji multimedialnej Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pt. ” Kresowe Maryje i Chrystusy. Z pątnikami do miejsc kultu dawnej archidiecezji lwowskiej” oraz prelekcji  dr Pawła Brzegowego z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poświęconej najstarszej nekropolii Lwowskiej – Cmentarzowi Łyczakowskiemu. Po spotkaniu  dyskusja prowadzona przez T.K. Kozłowskiego.

            Kolejne działanie zaplanowane na 18 września 2016 r. to otwarcie wystawy fotografii Barbary Tondos i Jerzego Tura  ”Zabytki na karpackich bezdrożach”. Prezentowane fotografie to część bogatego zbioru negatywów i odbitek fotograficznych wykonanych w trakcie wieloletnich prac inwentaryzatorskich i konserwatorskich prowadzonych przez Barbarę Tondos i Jerzego Tura na terenie Podkarpacia. Plansze pokazują architekturę cerkiewną z racji zainteresowań oraz pracy autorów.  W programie wydarzeń towarzyszących przewidziano wykład Andrzeja Żygadło (zajmującego się  dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia) pt. „Świątynia na nowo odkryta. Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach obozów inwentaryzacyjno-badawczych przy cerkwi w Leżachowie”. Koncert pieśni religijnych w wykonaniu Julii Doszny z towarzyszącym jej lutnistą Antonim Pilchem zakończy program „Galicyjskie Sacrum”. Artystka specjalizuje się w wykonywaniu łemkowskich utworów inspirowanych muzyką ludową i liturgiczną. Utwory znajdujące się na jej ostatniej płycie pt.  „Kolbergowskie pejzaże znad Sanu”, pochodzą ze  spuścizny Oscara Kolberga.

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Gmach Główny /refektarz/, ul. 3 Maja 19

Program  Galicyjskie Sacrum- -Preteksty kulturalne

 

10.09.2016

godz. 16:30    Przedstawienie teatralno-muzyczne „Opowieść pustelnika” w wykonaniu zespołu MATRAGONA

godz. 17:20 Spotkanie autorskie z poetką  Krystyną Rodowską

godz. 18:30 Wieczór poetów

godz. 20:30 Prezentacja i pokaz pn. ”Europejski duch Pijarów. Słowo i obraz”

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.