fbpx

Filmowa Kolekcja Bajek Pogranicza

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Miasteczko na pograniczu polsko-litewskim, sławę swą zawdzięcza bogatym tradycjom wielokulturowości, pielęgnowanym do dzisiaj. Położone nad rzeką Marychą (dawniej Sejna, Sejenka), u splotu granic z Litwą (12 km), Białorusią (16 km) i Rosją (Obwód Kaliningradzki, 42 km), na styku północnych krańców Puszczy Augustowskiej i polodowcowego krajobrazu Suwalszczyzny.

Pierwotnymi mieszkańcami tych ziem byli Jaćwingowie, wspominani w II w. n.e. przez Ptolemeusza jako Sudinoi (Sudawowie), których włości rozciągały się od środkowego Niemna do Biebrzy. Przez Czesława Miłosza nazywani „Indianami Europy”, zostali ostatecznie pokonani przez Krzyżaków w końcu XIII w., pozostawiając po sobie grodziska, nazwy miejsc i jezior.

Obecnie zamieszkiwane przez Polaków, Litwinów i Rosjan Staroobrzędowców, w przeszłości także Żydów, Białorusinów, Cyganów, Tatarów i Niemców.

 

Od 27 lat ma tutaj swoją siedzibę Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, instytucja kultury, której programy edukacyjno-artystyczne związane są z dziedzictwem kulturowym regionu oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

 

9–10 września 2017, godz. 12.00, Filmowa Kolekcja Bajek Pogranicza

 

Zestaw 36 filmów, zrealizowanych przez dzieci i młodzież w Pracowni Edukacyjnej Pogranicza, pod kierunkiem wybitnych twórców filmu animowanego. Filmy opowiadają historię Sejn i okolic, zaczerpniętą z pamięci najstarszych mieszkańców. Odwołują się do zapamiętanych obrazów z dzieciństwa, baśni, pieśni oraz legend, jego dawnych mieszkańców: Polaków, Starowierów, Litwinów, Żydów i Cyganów.

Prowadzenie: Bożena Szroeder
Animatorka kultury, pedagog i reżyser teatralny. Od wielu lat prowadzi pracownię 

teatralną z dziećmi i wielopokoleniowy program „Kroniki sejneńskie”. Autorka nowatorskiego programu edukacji interkulturowej dla dzieci, realizowanego w szkołach sejneńskich, który stał się wzorem dla szkół w innych regionach Polski. Jest pomysłodawczynią wielokrotnie nagrodzonego programu filmowego pt: „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza”.

 

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37

tel. 87 5162765

www.pogranicze.sejny.pl

e-mail: sekretariat@pogranicze.sejny.pl

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.