fbpx

Festyn Pod Platanem

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Festyn pod Platanem – XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych

10 września w Zespole Pałacowo-Parkowy w Zarzeczu odbędzie się Festyn pod Platanem – XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych (pieśni zwyczajowe i obrzędowe). W tym roku motywem przewodnim będą ballady, pieśni starostów weselnych oraz pieśni sieroce.

Poprzez zadawane tematy pieśni możemy powrócić do zwyczajów i obrzędów niegdyś tak popularnych, składających się na obraz kulturowy wsi.

Ideą przeglądu jest promowanie regionalnego dziedzictwa, ukazanie jego bogactwa oraz upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania pieśni zwyczajowych i obrzędowych.

Przegląd ma formę konkursu ocenianego przez komisję artystyczna składającą się z fachowców z dziedziny etnografii i muzyki. Skierowany jest do grup śpiewaczych z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, leżajskiego, łańcuckiego, bieszczadzkiego. Poza konkursem zapraszani są twórcy ludowi prezentujący dawne zawody oraz kapele przygrywające do tańca co tworzy w całości unikalną atmosferę przeglądu.

Festyn pod Platanem organizowany jest przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Centrum Kultury w Zarzeczu.

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. 16 678 20 09
Dyrektor: Janusz Czarski
www.ck.przemysl.pl

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego, która inicjuje i realizuje projekty kulturalne i edukacyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką, tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do  konfrontacji, oceny oraz wymiany doświadczeń, ujawniania talentów, a także ich popularyzacji poprzez konkursy, koncerty, spektakle. Ponadto w ciągu roku prezentowanych jest kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii. Do priorytetowych obszarów funkcjonowania CK należy działalność regionalna, skupiona głównie wokół folkloru, sztuki ludowej, a także dziedzictwa kulturowego. W CK działa również Kino Centrum.

 

Centrum Kultury w Zarzeczu
37-205 Zarzecze 1
tel. 16 640 15 14
Dyrektor: Paweł Płocica
ck_zarzecze@wp.pl

Centrum Kultury w Zarzeczu działa na terenie Gminy Zarzecze.

Do ważniejszych wydarzeń należy organizowanie: Dni Gminy Zarzecze, Festynu pod Platanem – Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych. Rokrocznie jednostka organizuje przeglądy, konkursy zajęcia taneczne, aktorskie i plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Centrum Kultury współorganizuje także: dożynki gminne, konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” (eliminacje wojewódzkie), imprezy z okazji świąt państwowych, współpracuje z Muzeum Dzieduszyckich, Oddziałem Muzeum w Jarosławiu.

Data rozpoczęcia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Organizator

Nazwa: Centrum Kulturalne w Przemyślu i Centrum Kultury w Zarzeczu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.