fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa

Data rozpoczęcia:

21 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa:

  • 10.00–10.30 wystąpienia
  • 10.30–11.00 prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu i problematyka jego ochrony
  • 11.00–11.30 społeczna opieka nad zabytkami – tradycje i aktualna problematyka
  • 11.30–12.30 wykład monograficzny poświęcony problematyce odbudowy miast po II wojnie światowej
  • 13.00–15.00 zwiedzanie zabytków Bytomia Odrzańskiego, spacer po mieście

Wystawa 100 zabytków na 100-lecie TONZP Od 2006 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze organizuje, przy współpracy z samorządami i organizacjami
pozarządowymi, Wojewódzkie Obchody EDD w różnych miejscowościach na terenie
województwa lubuskiego. Wydarzenia te sprzyjają integracji mieszkańców,samorządowców, regionalistów, społeczników oraz wszystkich zainteresowanych zabytkami regionu wokół problematyki ich ochrony.
Tegoroczne obchody są również przyczynkiem do świętowania 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz wkładem w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego 2018.

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Cmentarna 5, 67–115 Bytom Odrzański

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Kopernika 1, 65–063 Zielona Góra

@ sekretariat.zgora@lwks.pl ↗ www.lwkz.pl

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Data rozpoczęcia:

21 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

woj. lubuskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
  • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.