fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa w roku jubileuszowym 70-lecia Zespołu "Śląsk"

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Realizacja założeń tegorocznej 31. edycji EDD w siedzibie Zespołu „Śląsk” skoncentrowana będzie na prezentacji dokonań artystycznych założyciela „Śląska” – Stanisława Hadyny oraz działalności Zespołu „Śląsk” w roku jubileuszu 70-lecia.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprasza do zwiedzania siedziby oraz wystaw stałych i ekspozycji czasowych z zakresu etnografii, historii i działalności artystycznej, pod kątem prezentacji dokonań twórczych założyciela „Śląska” – Stanisława Hadyny. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Zespole „Śląsk” zapraszamy do Koszęcina w dwa wrześniowe weekendy: 9-10 i 16-17 września 2023 roku w godzinach 10:00 – 16:00.
Wizerunek artystyczny Zespołu „Śląsk”, funkcjonującego aktywnie we współczesnych procesach dynamicznych przemian i rozwoju kultury, opiera się na wielowiekowych tradycjach oraz wkładzie twórczym założyciela – Stanisława Hadyny. Dorobek artystyczny Zespołu, tworzący cenny zasób i istotny wkład w propagowanie i utrwalanie polskiej kultury narodowej, łączy przeszłość z przyszłością i integruje pokolenia Polaków wokół tradycji muzycznych Polski i Górnego Śląska. Jako istotny przekaz europejskiego dziedzictwa kulturowego zasługuje na przybliżenie odbiorcom w ramach realizacji założeń 31. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Ważnym elementem wydarzeń tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Koszęcinie będzie zwiedzanie zrewitalizowanej siedziby „Śląska” – jednego z największych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce. Dla zwiedzających będą udostępnione wystawy stałe i czasowe prezentujące dokonania Stanisława Hadyny oraz historię powstania i działalności „Śląska”. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość obejrzeć wystawy z zakresu etnografii, zwiedzić zabytkowe sale obiektu z licznymi pamiątkami, archiwalnymi zdjęciami i plakatami Zespołu „Śląsk” oraz pałacową kaplicę i wieżę z tarasem widokowym na panoramę Koszęcina.

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie

Organizator

Nazwa: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Osoba kontaktowa: Anna Mróz

Telefon: 31 3106 411

E-mail: anna.mroz@zespolslask.pl

WWW: http://zespolslask.pl/pl

Informacja o organizatorze:

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – instytucja działająca od 1 lipca 1953 r., na rzecz upowszechniania kultury, edukacji, tradycji i animacji społeczno-kulturalnej, współprowadzona od 2017 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o szerokiej działalności scenicznej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.