fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa w Gołdapi

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

11:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Od niemieckiego Goldap do polskiego Gołdap”

„Od niemieckiego Goldap do polskiego Gołdap”

Wykład prowadzony przez dr Jerzego Łapo wraz z prezentacją multimedialną oraz demonstracją eksponatów z Izby Regionalnej Muzeum „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”. Podczas wykładu zostaną przedstawione konsekwencje końca II wojny światowej dla pogranicznego miasta na Mazurach. Omówienie przemian związanych ze zmianą przynależności państwowej. Ukazanie rozmiarów strat wojennych oraz procesu tworzenia zrębów nowego polskiego miasta Gołdap.

 

„A to Polska właśnie – patriotyczne świętowanie”

Na zaproszenie biblioteki Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” wystąpi z widowiskiem patriotycznym „A to Polska właśnie”. Celem widowiska jest pobudzenie uczuć miłości do naszej małej i dużej ojczyzny; ocalenie od zapomnienia, popularyzacja, promocja i ukazanie wartości kultury tradycyjnej oraz pieśni i widowisk patriotycznych – chcemy, by tradycyjne pieśni w gwarze regionu oraz pieśni patriotyczne nadal były śpiewane i znane w naszym regionie. Zależy nam zwłaszcza by młode pokolenie: dzieci i młodzież, poznawały te pieśni i je śpiewały.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

11:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Osoba kontaktowa: Emilia Wakuluk

Telefon: 87 615 48 81

E-mail: dzs@bpgoldap.pl

WWW: https://bpgoldap.pl/

Informacja o organizatorze:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.