fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa w Bobolicach

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wiele dolnośląskich zabytków odnalazło swoje miejsce w obecnych czasach, część jest na dobrej drodze do tego, ale niestety wiele wciąż ulega niszczeniu. Aby dać im szanse i umożliwić ich rekonstrukcję w przyszłości niezbędna jest ich dokumentacja. Również w przypadku ich zniszczenia pozwala ona zachować je w formie cyfrowej.

Dolnośląski krajobraz kulturowy jest wynikiem wielowiekowych i wielokulturowych wpływów. Zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze pozostawiły swoje piętno na substancji zabytkowej. Również pałac w Bobolicach nie miał łatwej historii. Zbudowany w 1615 roku jako dwór renesansowy jeszcze w tym samym wieku uległ pożarowi. Często zmieniający się właściciele, przebudowy, adaptacje, a ostatecznie brak użytkowania doprowadziły do jego znacznej degradacji. Od 2018 roku Fundacja Zespół Pałacowo – Parkowy w Bobolicach rozpoczęła starania zmierzające do przywrócenia jego walorów. Jesteśmy na początku naszej drogi. W ramach Europejskich dni Dziedzictwa w 2020 roku będzie możliwość zwiedzenia zamkniętego na co dzień obiektu. Podczas sesji naukowo-technicznej zaproszeni specjaliści zaprezentują sposoby dokumentowania i digitalizacji zabytków – od niewielkich obiektów do całych założeń urbanistycznych, a także przedstawią znaczenie tych prac w procesie ich ochrony, rewaloryzacji i popularyzacji.

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

14:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach
gm Ząbkowice Śl.
Bobolice 9

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach

Osoba kontaktowa: Przemysław Tymków

Telefon: 608039805

E-mail: zpp.bobolice@gmail.com

WWW: https://www.facebook.com/ZPP.BOBOLICE

Informacja o organizatorze:

Fundacja została powołana w 2018 roku i jej podstawowym celem statutowym jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także m. in. działalność w zakresie ekologii i ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.