fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

Data zakończenia:

31 grudnia 2020

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Muzeum Regionalne w Siedlcach proponuje:
WIRTUALNIE: zwiedzanie muzeum, wystawy „Kolekcja fotografii z obrony Lwowa w 1918-1919 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach”,

W BUDYNKU: zwiedzanie z przewodnikiem wszystkich wystaw, prezentacja kartonu witraża „Zaślubiny Polski z morzem” Małgorzaty Łady-Maciągowej.

WIRTUALNIE:

* Zwiedzanie muzeum. Pod linkiem http://www.muzeumsiedlce.art.pl/spacer_po_muzeum/Muzeum_w_Siedlcach.html udostępnimy wirtualne zwiedzanie naszego budynku. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wnętrza XVIII-wiecznego ratusza.

* Wystawa: „Kolekcja fotografii z obrony Lwowa w 1918-1919 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach”
W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się zbiór kilkunastu fotografii wykonanych w latach 1918-1919 we Lwowie. Ukazują one uczestników zmagań polsko-ukraińskich o miasto oraz zawarcie porozumienia między zwaśnionymi stronami, a więc pewien etap walk o granice Polski na wschodzie. Celem wystawy jest zaprezentowanie wspomnianych pamiątek i przypomnienie dzięki nim fragmentu historii walk o niepodległość Polski.
Wystawa będzie udostępniona w terminie 19 września – 31 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.muzeumsiedlce.art.pl w zakładce WYSTAWY I IMPREZY > Wystawy online.

W BUDYNKU:
* Zwiedzanie z przewodnikiem wszystkich wystaw: „Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza”, „Podsiedlecka wieś, I poł. XX w.”, „Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, „Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych”, „Malowany zwierzyniec. Prezentacja obrazów ze zbiorów sztuki”, „100 lat ! Profesor Ludwik Maciąg”, „Siedleckie dzieje 1441-1939″.
Przewodnik muzealny po w/w wystawach będzie oprowadzał w terminie: 13 i 20 września 2020 r., co godzinę od 12 do 14.

* Prezentacja kartonu witraża „Zaślubiny Polski z morzem” Małgorzaty Łady-Maciągowej. Imponujących rozmiarów projekt (435×302 cm) wykonany temperą na papierze wpisuje się w obchody 100. rocznicy Zaślubin Polski z morzem w Pucku. Prezentacja kartonu będzie okazją do ukazania symbolicznego znaczenia czynu Hallera dla przyszłych pokoleń.
Prezentację kartonu będzie można obejrzeć w terminie: 10 sierpnia – 20 września 2020 r.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

Data zakończenia:

31 grudnia 2020

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Regionalne w Siedlcach mieści się w XVIII-wiecznym ratuszu. Reprezentuje typ ratusza handlowego. Jest jednym z piękniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce a dodatkowo wyróżnia się figurą Atlasa zdobiącą obeliskowy hełm wieży ratuszowej.

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Regionalne w Siedlcach

Osoba kontaktowa: Sławomir Kordaczuk

Telefon: 25 63 274 70

E-mail: muzeumsiedlce@interia.pl

WWW: http://www.muzeumsiedlce.art.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum wielodziałowe z historią od 1909 r., mieści się w ratuszu „pod Jackiem” z XVIII w.
W zbiorach m.in. archeologia, historia, etnografia i kolekcje artystów z regionu. W tym największa w Polsce kolekcja części rakiet balistycznych V-2 z II wojny światowej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.