fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 w Tyczynie

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

EDD 2016 Tyczyn

10.09 (sobota)  Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i p.w. Trójcy Przenajświętszej, Mickiewicza 10 36-020 Tyczyn

godz . 16:00 –  Historia zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie – prelekcja Zofii Domino TMZT

11.09 (niedziela)  Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn

Godz. 10:00-14:00-warsztat rysunku „Święta Katarzyna patronka Tyczyna” – prowadzenie  artysta malarz Mirosław Pieprzyk

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

17.09 (sobota) Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn

godz. 17:00 –  „Sacrum batiku” wernisaż wystawy batiku autorstwa Danuty Turbacz

Danuta Turbacz – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Instruktor plastyki w Spółdzielczym Osiedlowym Domu Kultury „Nowe Miasto” w Rzeszowie – od kilkunastu lat prowadzi zajęcia w kilku grupach tworzonych w zależności od wieku dzieci. Jej podopieczni zdobywają wiele renomowanych nagród na konkursach krajowych i zagranicznych. Pani Danuta zaś za pedagogiczny trud została nagrodzona przez Ministra Kultury i Sztuki Wyróżnieniem w dziedzinie plastyki w ramach programu Promocji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży, pn. „Talenty”. Zafascynowana sztuką batiku od kilku lat jako jedyna artystka w Rzeszowie uprawia technikę barwienia tkanin wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Tworzy dzieła niepowtarzalne układające się w cykle kompozycyjne w formie obrazów. Wzory powstałe na tkaninach z kompozycji miejsc zabarwionych i zawoskowanych tworzyły: „Ikony”, „Abstrakcje”, „Motyle”, „Pejzaże”, „Życie drzew” oraz „Piękno Podkarpacia”. Batiki Danuty Turbacz zaczęły powstawać w wyniku żmudnych poszukiwań. Dziś świadoma jest, że odkryła dla siebie technikę, która pozwala jej patrzeć przez pryzmat dawnej sztuki na teraźniejszość i podejmować próby uogólnienia natury za jej pomocą. Ciągle doskonali swoją technikę batiku. Każde kolejne płótno jest nowym doświadczeniem. Marzy aby jej prace oprócz funkcji wrażeniowej i artystycznej spełniały również funkcje dekoracyjne. Wystawiała swoje prace batiku w Rzeszowie na wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Od 2010r. należy do grupy plastycznej „Droga” przy WDK w Rzeszowie.

Batik jest to technika barwnego zdobienia tkaniny, polegająca na nakładaniu wzorów na tkaninę odpowiednio roztopionym woskiem, następnie farbowaniu poprzez zanurzenie w kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem nie przyjmują farby. Wosk nakłada się tyle razy, ile razy barwiona jest tkanina. Ze względu na trudny do przewidzenia efekt końcowy, batik wymaga decyzji twórczych i wyobraźni, ale może być jednocześnie świetna zabawą. Najbardziej fascynującym momentem podczas wykonywania pracy jest zaskoczenie, gdy ukazują się przypadkowe efekty powstające przez wnikanie barwnika w każdą szczelinę spękanego wosku. Od artysty zależy, która barwa będzie stanowiła tło, która będzie dominowała. Kolejność nakładania kolorów musi wynikać  z zasady mieszania pigmentów barwnych. Taki kolorowy batik jest ćwiczeniem wyobraźni, pamięci wzrokowej i cierpliwości, bo przecież do końca nie widzimy rezultatu zmagań artysty z trudną materią.

Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K.Sobczyk w Tyczynie, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tyczynie

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa, warsztaty

Lokalizacja:

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.