fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dnia 17 września 2016 roku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy. Zwiedzający będą mogli wejść do jedynego obecnie kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Bydgoszczy w godzinach od 17.00 do 21.00. Parafia przygotowała bogaty program Europejskich Dni Dziedzictwa, który jest nie tylko okazją do tego, by móc z bliska zobaczyć zabytki i zwiedzić miejsca, które na ogół są niedostępne, ale również stwarza możliwość poznania historii, wysłuchania koncertu, a w wielu przypadkach ma również wymiar edukacyjny.


W ramach programu EDD w kościele Zbawiciela zapraszamy na:

  • prezentację organów 25-głosowych przez wykonanych zakład organmistrzowski Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą w 1897 roku,
  • koncert organowy w wykonaniu kantora parafii dr Jakuba Kwintala,
  • prezentację multimedialną dotyczącą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce oraz wykład ks. Marka Loskota na temat podstawowych zasad wiary,
  • prelekcję „Pieśni protestanckie w liturgii katolickiej – możliwości przeniesienia oraz stan obecny” – dr Jakuba Kwintala.

Autorem zdjęcia jest pan Sławomir Kołtuński

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Kościół Zbawiciela

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.